Izvori ionizirajućeg zračenja

 
Da li je mišljenje za prostoriju u kojoj su se čuvali izvori ionizirajuće zračenja izdano prije dana stupanja na snagu Pravilnika o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 54/18) vrijedi i za novi izvor koji će se na primjer tek koristiti ili čuvati u toj istoj prostoriji?

Za prijavu novog izvora ionizirajućeg zračenja (zatvoreni izvor, rendgena), iste vrste i aktivnosti kao što je bio prethodni, a koristit će se i čuvati u istim prostorijama, prihvaća se staro mišljenje o prostoru.
Kod takvih situacija uz staro mišljenje o prostoru može se priložiti i izvješće o radiološkom nadzoru mjesta rada koje se ionako mora napraviti prije početka rada novog izvora.

Za nove prostorije ili novu vrstu uređaja/izvora ionizirajućeg zračenja u prostorijama u kojima su se možda koristili izvori ionizirajućeg zračenja, a prethodno (staro) mišljenje o prostoru nije primjenjivo, treba novo mišljenje o prostoru usklađeno s trenutno važećem pravilniku.

Da li na mišljenju za prostor u kojem će se koristiti otvoreni radioaktivni izvori moraju biti navedeni svi otvoreni radioaktivni izvori koji se koriste u tom prostoru?

Da, mišljenje za prostor u kojem će se koristiti otvoreni izvori mora imati navedene sve vrste radionuklida koji se koriste u tom prostoru.