STRUČNO OBRAZOVANJE - Portal e-učenje


Stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti  moraju imati izloženi radnici i osobe koje rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja, a nisu u području izloženosti (nisu izloženi radnici) sukladno člancima 5. i 8. Pravilnika o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja, primjenu mjera radiološke sigurnosti i upravljanje tehničkim procesima u nuklearnim postrojenjima (NN 42/18) . Stručno obrazovanje može biti stečeno tijekom redovitog obrazovanja ili dopunskim obrazovanjem.
 

Što se smatra dokazom za stručnu osposobljenost o primjeni mjera radiološke sigurnosti?

Ako je osoba tijekom redovitog školovanja stekla stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti tada je potvrda o završenom školovanju (diploma dodiplomskog, diplomskog ili integriranog dodiplomskog i diplomskog studija odnosno specijalizacije) dokaz o stečenom obrazovanju o primjeni mjera radiološke sigurnosti redovitim školovanjem.

Posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti stečeno dopunskim (dodatnim) obrazovanjem stječe se polaganjem tečaja u sustavu e-učenja. Po položenom ispitu potvrda o stečenom stručnom obrazovanju o primjeni mjera radiološke sigurnosti (dostavljena na adresu elektroničke pošte polaznika) je dokaz o stečenom obrazovanju o primjeni mjera radiološke sigurnosti.


Koji su propisani rokovi obnove stručnog obrazovanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti?

Izloženi radnici i osobe koje rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja, a nisu izloženi radnici moraju obnavljati znanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti svakih 5 godina. Svjedodžbe izdane prije stupanja na snagu Pravilnika NN 40/18 vrijede pet godina od dana njihovog izdavanja.

 

Što se smatra dokazom o stručnoj osposobljenosti za rukovanje s izvorom ionizirajućeg zračenja?

Dokazom se smatra potvrda o završenom školovanju (diploma dodiplomskog, diplomskog ili integriranog dodiplomskog i diplomskog studija odnosno potvrda o završenoj specijalizaciji) u okviru kojeg je provedena obuka za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja ili potvrda o završenoj specijalnoj edukaciji za rukovanje određenim tipom izvora ionizirajućeg zračenja – npr. tečaj proizvođača izvora ionizirajućeg zračenja.

Koji su uvjeti vezani uz obrazovanje za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja?

U Pravilniku o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja, primjenu mjera radiološke sigurnosti i upravljanje tehničkim procesima u nuklearnim postrojenjima (NN 42/18) propisani su uvjeti vezani uz obrazovanje za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja.


 

Koji su uvjeti za imenovanje za osobu odgovornu za zaštitu od ionizirajućeg zračenja (stručna sprema i obrazovanje)?

Osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja u zdravstvenoj ustanovi, znanstvenim i obrazovnim ustanovama, nositeljima odobrenja za obavljanje djelatnosti provjere kvalitete radiografijom te nositeljima odobrenja za obavljanje nuklearne djelatnosti mora imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni ili stručni studij iz područja prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti te iz područja biomedicine i zdravstva ili zdravstveni studij radiološke tehnologije.
 
Osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja u ostalim nositeljima odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja i korisnicima mora imati završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine sukladno aktu nositelja odobrenja o provedbi mjera radiološke sigurnosti i mjera osiguranja kvalitete.

Osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja mora imati posebno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja te mora obnavljati znanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti svakih 5 godina.
 
Posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti za osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja stječe se dopunskim obrazovanjem u sustavu e-učenja.  

 

PORTAL e-učenja

Dopunska izobrazba i obnova znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti provodi se putem e-učenja, korištenjem obrazovnih materijala su dostupni  javnosti objavljivanjem na portalu e-Učenje.

Provjera znanja (ispit) se i dalje provodi u pisanom obliku, ali se ispit polaže u elektroničkom obliku putem interneta, također putem portala e-Učenje.

Svjedodžba po položenom ispitu se šalje elektroničkom poštom osobi koja je položila ispit.