Kategorizacija izloženih radnika

 
Tko mora osigurati kategorizaciju izloženih radnika i gdje je to propisano?

Nositelj odobrenja ili vanjski izvođač mora osigurati provođenje kategorizacije svojih izloženih radnika prije početka rada u području izloženosti. Kategorizacija izloženih radnika propisana je člankom 19. Pravilnika o granicama ozračenja, preporučenom doznom ograničenju i procjenjivanju osobnog ozračenja (NN 38/2018). Sukladno članku 37. istog pravilnika, nositelji odobrenja i vanjski izvođači moraju provesti kategorizaciju svojih izloženih radnika u roku 18 mjeseci od dana stupanja na snagu navedenog Pravilnika.