Inspekcija proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja

Slika /slike/Inspekcijski poslovi/proizvodnja_promet_eksplozivnih_tvari_01.jpg
Inspekcijski nadzor 

Poslove inspekcijskog nadzora, temeljem Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN 70/17), obavljaju nadzornici Ministarstva unutarnjih poslova, ustrojeni u Upravi za upravne i inspekcijske poslove, Sektoru za inspekcijske poslove, Inspekciji proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari. Pored nadzornika Ministarstva unutarnjih poslova, poslove inspekcijskog nadzora obavljaju i inspektori Inspektorata unutarnjih poslova, ustrojeni u policijskim upravama.