Izdavanje odobrenja za obavljanje stručnih poslova u postupku ocjene sukladnosti eksplozivnih tvari

Uvjeti za izdavanje odobrenja za obavljanje stručnih poslova u postupku ocjene sukladnosti eksplozivnih tvari propisani su člankom 12. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev propisana je u stavku 5. navedenog članka.