Izdavanje odobrenja za obavljanje poslova ispitivanja radi obilježavanja žigom vatrenog oružja

Uvjeti za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova ispitivanja radi obilježavanja žigom vatrenog oružja propisani su člankom 15. i člankom 16. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja. 

Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev propisana je u stavku 1. članka 16. navedenog Zakona.