Izdavanje odobrenja za stručno osposobljavanje osoba za rukovanje vatrenim oružjem

Uvjeti za izdavanje odobrenja o stručnom osposobljavanju osoba za rukovanje vatrenim oružjem propisani su Pravilnikom o posebnim uvjetima što ih moraju ispunjavati ustanove i druge pravne osobe koje će osposobljavati građane za pravilnu uporabu vatrenog oružja (NN 130/12).

Upravna pristojba u iznosu od 23,23 EUR / 175,00 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450) uplaćuje se na račun br.: HR121001005-1863000160, model HR 64, poziv na br. odobrenja: 5002–713-OIB pravne osobe ili obrtnika.