Izdavanje odobrenja za stavljanje u promet i uporabu eksplozivnih tvari

Uvjeti za izdavanje odobrenja za stavljanje u promet i uporabu eksplozivnih tvari propisani su člankom 9. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja. 

Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev propisana je u stavku 3. navedenog članka.

Upravna pristojba u iznosu od 92,91 EUR / 700,00 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450) uplaćuje se na račun br.:HR 121001005-1863000160, model HR 64, poziv na br. odobrenja:5002–713-OIB pravne osobe ili obrtnika. 

Sve navedeno mora biti dostavljeno na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, odnosno ukoliko su neki od dokumenata napisani na stranom jeziku ili drugom pismu, moraju biti prevedeni na hrvatski jezik/latinično pismo kod ovlaštenog sudskog tumača.