Izdavanje odobrenja za uporabu eksplozivnih tvari pri ispitivanju kvalitete proizvoda

Uvjeti za izdavanje odobrenja za uporabu eksplozivnih tvari  pri ispitivanju kvalitete proizvoda koji u sebi ne sadrže eksplozivne tvari  propisani su člankom 64. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja. 

Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev propisana je u stavku 2. navedenog članka.