Inspekcija proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja

Slika /slike/Inspekcijski poslovi/proizvodnja_promet_eksplozivnih_tvari_01.jpg
Inspekcijski nadzor 

Poslove inspekcijskog nadzora, temeljem Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN 70/17, 141/21 i 114/22), obavljaju nadzornici Ministarstva unutarnjih poslova, ustrojeni u Ravnateljstvu civilne zaštite, Sektoru za inspekcijske poslove, Inspekciji proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja. Pored nadzornika Ministarstva unutarnjih poslova, poslove inspekcijskog nadzora obavljaju  i inspektori zaštite od požara, eksploziva i oružja, ustrojeni u područnim uredima civilne zaštite.