Rano upozoravanje i uzbunjivanje

Slika /slike/CIVILNA ZAŠTITA/sirene_2-575x1024.jpg
Rano upozoravanje i uzbunjivanje u slučaju nadolazeće i neposredne opasnosti.

Sustav za rano upozoravanje i uzbunjivanje uspostavljen je i razvija se radi mogućnosti pravodobnog i učinkovitog upozoravanja i uzbunjivanja stanovništva o nadolazećim ili neposrednim opasnostima, a u cilju poduzimanja mjera za izbjegavanje ili smanjivanje rizika od opasnosti. Sustav ranog upozoravanja i uzbunjivanja obuhvaća subjekte i sredstva za uzbunjivanje stanovništva te postupak za uzbunjivanje i obavješćivanje stanovništva o nastanku opasnosti, postupcima za vrijeme trajanja opasnosti i prestanku opasnosti. Uzbunjivanje i obavješćivanje stanovništva provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite, koje također koordinira postupke svih subjekata uključenih u jedinstveni sustav uzbunjivanja u Republici Hrvatskoj.

Za uzbunjivanje i obavješćivanje stanovništva koriste se sirene, razglasni uređaji, elektronički mediji te SMS uređaji (nakon što se za slanje SMS poruka ostvare uvjeti kod davatelja usluga). Uzbunjivanje stanovništva obavlja se jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje, koji su propisani Uredbom o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje.

Vatrogasne postrojbe samostalno daju znak »vatrogasna uzbuna« putem vlastitih sredstava za uzbunjivanje i o tome su dužne odmah obavijestiti centar 112.