Sustav 112

Slika /slike/CIVILNA ZAŠTITA/111222.png
Element kohezije u sustavu civilne zaštite.
 
Sustav 112 u Republici Hrvatskoj uspostavljen je 2005. godine temeljem Odluke Vijeća europskih zajednica o uvođenju jedinstvenog europskog broja 112 iz 1991. godine. Osnovna zadaća mu je prijem svih hitnih poziva na broj 112, jedinstveni europski broj za sve hitne situacije na koji građani i turisti mogu dojaviti ugrožavanje ljudskih života i materijalnih dobara. Pozivatelj ne treba poznavati telefonske brojeve te strukovne i teritorijalne nadležnosti službi potrebnih u hitnoj situaciji. Jedan hitni poziv praktički paralelno alarmira nekoliko službi, jer nakon dojave na broj 112 operater alarmira sve hitne službe potrebne u konkretnom slučaju, čime se štedi vrijeme, jer hitne službe nije potrebno pojedinačno nazivati. Hitnim službama je olakšan rad jer operater „filtrira" zlonamjerne, nenamjenske ili opetovane pozive, kada se jedan slučaj višestruko dojavljuje od različitih očevidaca, a što hitnim službama omogućava neometan rad.

Osim dobro poznatih hitnih službi (policija, vatrogasci i hitna medicinska pomoć), Sustav 112 u hitnim situacijama može angažirati i brojna druga tijela ili službe koje su svojom djelatnošću vezane za sustav zaštite i spašavanja (Oružane snage Republike Hrvatske, Središnjica za traganje i spašavanje na moru, Hrvatska gorska služba spašavanja, Klub za obuku sportskih i službenih pasa, Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa, ronioci, lovci i sl.)

Sustav 112 temeljem utvrđenih standardnih operativnih postupaka, protokola ili sporazuma omogućava lociranje pozivatelja u hitnoj situaciji, hitni prijevoz zrakom timova za traganje i spašavanje, vatrogasaca, ozlijeđenog ili organa za transplantaciju, što je u nekim situacijama od iznimnog značenja.

Značajna je i sposobnost zaprimanja hitnih poziva na stranim jezicima (engleski, njemački, talijanski, mađarski, slovački i češki), a čime se doprinosi sigurnosti naših turista i promociji Republike Hrvatske kao sigurnog turističkog odredišta.