Potraga i spašavanje zrakoplova

Slika /slike/CIVILNA ZAŠTITA/av2.jpg
Usklađivanje djelovanja sudionika u akcijama potrage i spašavanja zrakoplova. Sustav zrakoplovne potrage i spašavanja ustrojen je u svrhu učinkovitog zaprimanja informacije o zrakoplovu u opasnosti, njenog potvrđivanja i prenošenja te koordinacije i provedbe aktivnosti potrage i spašavanja s ciljem što bržeg pronalaska mjesta nesreće, pružanja pomoći unesrećenima te umanjenja materijalne štete.

Sustav zrakoplovne potrage i spašavanja u Republici Hrvatskoj temelji se na standardima i preporučenoj praksi Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO) te zahtjevima i smjernicama Komisije, Parlamenta i Vijeća EU sadržanima u:
 
  • Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu (ICAO Doc 7300),
  • Dodatku 11. Konvencije „Usluge zračnog prometa“ (ICAO Annex 11),
  • Dodatku 12. Konvencije „Potraga i spašavanje“ (ICAO Annex 12),
  • Međunarodnom priručniku zrakoplovne i pomorske potrage i spašavanja (ICAO/IMO Doc 9731),
  • Planu zračne plovidbe za Europsku regiju (ICAO Doc 7754),
  • Europskom planu potrage i spašavanja (ICAO EUR Doc 039),
  • Uredbi (EZ) 550/2004 o pružanju usluga u zračnoj plovidbi unutar jedinstvenog europskog neba,
  • Provedbenoj uredbi (EU) 1035/2011 o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružanje usluga u zračnoj plovidbi,
  • Provedbenoj uredbi (EU) 391/2013 o utvrđivanju zajedničkog sustava obračuna naknada zahtjeva za usluge u zračnoj plovidbi.