Osposobljavanja

Slika /slike/CIVILNA ZAŠTITA/Osposobljavanja.jpg
Nastavno nacionalno središte civilne zaštite

Nastavno nacionalno središte civilne zaštite nositelj je izrade politika razvoja edukacije, osposobljavanja i obuka u području sustava civilne zaštite. Izrađuje jedinstvenu metodologiju za izradu nastavnih planova i programa i nastavnih standarda, nadzire njihovu provedbu te stalno ažurira nastavne planove i programe osposobljavanja, usavršavanja i specijalizacije u sustavu. Utvrđuje potrebe i prioritete za osposobljavanje svih sudionika sustava civilne zaštite te temeljem istih izrađuje vremenski plan njihovog osposobljavanja. 

Nadalje, Nastavno nacionalno središte civilne zaštite planira, priprema, provodi i nadzire poslove osposobljavanja nositelja sustava kriznog upravljanja te operativnih snaga i svih sudionika sustava civilne zaštite (čelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koordinativnih i rukovodnih tijela, stožera, postrojbi i povjerenika civilne zaštite, službenika državnih tijela, stručnih ekipa te djelatnika i službi pravnih osoba od značaja za civilnu zaštitu, građana i drugih subjekata iz područja civilne zaštite).
 
Nastavno nacionalno središte civilne zaštite osigurava i skrbi o stručnoj literaturi  potrebnoj za proces osposobljavanja, vodi potrebnu pedagošku dokumentaciju te izdaje uvjerenja i potvrde o svim provedenim oblicima izobrazbe. Sudjeluje u međunarodnoj suradnji u okviru svojih djelatnosti te organizira suradnju sa središnjim i drugim tijelima državne uprave, pravnim osobama u području obrazovanja. Isto tako sudjeluje u psihološkoj pripremi pripadnika te sudionika sustava CZ, sudjeluje u pripremi i provođenju domaćih i međunarodnih seminara, tečajeva, radionica i vježbi u sustavu civilne zaštite.