Strateška procjena utjecaja na okoliš

 
03.12.2018. Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine)

Na temelju članka 5. stavka 1. točke 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost objavljuje Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine).

Dokumenti

16.02.2017. Rezultati javne rasprave o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš i nacrtu prijedloga Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva

Savjetovanje možete pronaći na stranicama e-Savjetovanja. Izvješće o provedenom savjetovanju možete pronaći u rubrici "Dokumenti" ispod ovog teksta.

Na prijedlog Strateške studije i Nacionalnog programa nije pristigao niti jedan komentar kroz sustav e-Savjetovanja.

Pristigli su komentari drugim oblicima savjetovanja - javna izlaganja u Zagrebu i Dvoru, knjige primjedbi dostupne javnosti u Zagrebu, Dvoru, gradu Kaštela, Kutini i općini Kršan, komentari zaprimljeni poštom te komentari zaprimljeni e-poštom.

Izvješće o provedenom komunikacijskom planu je zbog veličine podjeljeno u pet dijelova.

01.04.2016. Objava o produljenju trajanja javne rasprave o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš i Nacrtu prijedloga Nacionalnog programa provedbe strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva

Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš i nacrtu prijedloga Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva produljuje se do 6. svibnja 2016. godine.

08.03.2016. Objava o produljenju trajanja javne rasprave o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš i Nacrtu prijedloga Nacionalnog programa provedbe strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva

Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš i nacrtu prijedloga Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva produljuje se do 1. travnja 2016. godine.

09.02.2016. Objava o javnoj raspravi o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš i Nacrtu prijedloga Nacionalnog programa provedbe strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost na temelju odredbi članka 67. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13,153/13 i 78/15) te članka 15. stavka 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, br. 64/08) i članka 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine br. 64/08) u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva, objavljuje javnu raspravu o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš i Nacrtu prijedloga Nacionalnog programa provedbe strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva.

24.07.2015. Odluka o sadržaju strateške studije za Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva

Na temelju odredbi članka 68. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13 i 153/13) i članka 9. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, br. 64/08), ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost donio je 24. srpnja 2015.  Odluku o sadržaju strateške studije za Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva.

03.06.2015. Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije za Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, istrošenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost na temelju odredbi članka 160. stavak 1. i članka 161. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13 i 153/13), članka 7. stavka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, br. 64/08) i članka 12. stavak 1. točka 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine br. 64/08) daje Informaciju o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije za Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, istrošenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva.

Dokumenti

02.06.2015. Odluka o započinjanju SPUO za NP provedbe Strategije zbrinjavanja RAO, II i ING

Na temelju članka 63. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13 i 153/13) i članka 4. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, br. 64/08), Ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost donosi Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva.