Praćenje stanja radioaktivnosti u okolišu RH

Sektor za radiološku i nuklearnu sigurnost Ravnateljstva civilne zaštite objavljuje rezultate praćenja stanja radioaktivnosti u okolišu u Republici Hrvatskoj. Rezultati laboratorijskih mjerenja provedenih na uzorcima zraka, tla, krutih i tekućih oborina, mora, rijeka, jezera, vode za piće, hrane, stočne hrane obuhvaćaju za grad Zagreb razdoblje od 1985. godine, a za ostale dijelove Republike Hrvatske od 2000. godine do danas. Uz rezultate laboratorijskih mjerenja prikazani su i rezultati mjerenja koncentracije aktivnosti radona u školama i vrtićima te podaci kontinuiranog mjerenja brzine ambijentalne gama doze. Radi se o ukupno preko 160 tisuća inicijalnih podataka. Podaci su zorno prikazani u slojevima, na karti Republike Hrvatske, na javnoj instalaciji GIS (geografski informacijski sustav) preglednika razvijenog u kompaniji Ericsson Nikola Tesla.

Sustavu možete pristupiti OVDJE