SPUNN - Sustav pravodobnog upozoravanja na nuklearnu nesreću

SPUNN sustav predstavlja važnu komponentu nacionalnog sustava pripravnosti za nuklearnu nesreću. On omogućuje alarmiranje u slučaju povišenja razine radioaktivnosti u okolišu, te osigurava ulazne podatke za procjenu izloženosti stanovništvo. U slučaju nuklearne nesreće stručnjaci rade procjene doza koju može primiti stanovništvo od izloženosti ionizirajućem zračenju kao i potrebne mjere radiološke zaštite.

SPUNN se sastoji od 33 mjerne postaje te centralne jedinice u kojoj se rezultati mjerenja prikupljaju, analiziraju i pohranjuju. Svaka postaja kontinuirano prati brzinu ambijentalnog doznog ekvivalenta od gama zračenja. Na dvije postaje dodatno se mjere i koncentracije aktivnosti radionuklida u atmosferi kao i određeni meteorološki parametri. Mjerni podaci šalju se u centralnu jedinicu odmah po završetku svakog mjernog ciklusa. U slučaju detekcije povišenih vrijednosti, automatski se alarmira dežurni službenik.