Odjel za okoliš i radioaktivni otpad

Temeljni stručni i upravni poslovi  iz nadležnosti Odjela za okoliš i radioaktivni otpad su:
 
  • organizacija ispitivanja prisutnosti vrste i jakosti radionuklida u okolišu, hrani, stočnoj hrani, vodi za ljudsku potrošnju koja se obavljaju u redovitim uvjetima te u slučaju sumnje na ili u slučaju izvanrednog događaja  te po potrebi i provedba tih ispitivanja
  • praćenje izloženosti radonu u stambenim zgradama, zgradama javne namjene i na radnim mjestima te provođenje akcijskog plana za radon
  • revidiranje i sudjelovanje u odobravanju plana sanacije za lokacije onečišćene prirodnim  radionuklidima
  • vođenje baze podataka o stanju radioaktivnosti u okolišu, radonu u stambenim zgradama, zgradama javne namjene i radnim mjestima
  • izvještavanje o stanju radioaktivnosti u okolišu
  • obavljanje poslova vezanih uz  praćenja izloženosti radionuklidima tijekom obavljanja radnih aktivnosti ili zbog izloženosti reziduima te situacijama postojećeg ozračenja
  • izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora
  • provođenje nezavisnih analiza sigurnosti i izdavanja rješenja i suglasnosti za smještaj, projektiranje, gradnju, uporabu te razgradnju postrojenja u kojem će se obavljati  djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora