Registri IN/OD/PO

INSTALATERI
 Sukladno odredbama Pravilnika o tehničkom nadgledanju (NN 39/06) provodi se prosudba osposobljenosti instalatera te ih se na temelju obostranog sporazuma upisuje u slijedeći registar.


 
POPRAVLJAČI
 Sukladno odredbama Pravilnika o tehničkom nadgledanju (NN 39/06) provodi se prosudba osposobljenosti popravljača te ih se na temelju obostranog sporazuma upisuje u slijedeći registar.

Napomena: Proizvođač u okviru svoje djelatnosti može (osim proizvoditi) i popravljati, obnavljati (servisirati i održavati) svoje Ex-uređaje (prema HRN EN 60079-19) u skladu s njihovim tipskim certifikatima. Za aktivnosti popravka i obnove vlastitih proizvoda nije nužno da proizvođač posjeduje tehničko nadgledanje (TN-PO ili TN-ODA) prema Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN br. 39/06 i 106/07).

 
ODRŽAVAČI
 Sukladno odredbama Pravilnika o tehničkom nadgledanju (NN 39/06) provodi se prosudba osposobljenosti održavača te ih se na temelju obostranog sporazuma upisuje u slijedeći registar.

Napomena: Proizvođač u okviru svoje djelatnosti može (osim proizvoditi) i popravljati, obnavljati (servisirati i održavati) svoje Ex-uređaje (prema HRN EN 60079-19) u skladu s njihovim tipskim certifikatima. Za aktivnosti popravka i obnove vlastitih proizvoda nije nužno da proizvođač posjeduje tehničko nadgledanje (TN-PO ili TN-ODA) prema Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN br. 39/06 i 106/07).

 
POTVRDNICE
Pregled izdanih potvrdnica.