Aktivnosti IN/OD/PO i posebni sustavi

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, “Narodne novine” Republike Hrvatske br. 39/06 i 106/07,  prilog IV,  propisuje  tehničko  nadgledanje instaliranja, održavanja i popravka protueksplozijski zaštićenih uređaja (Ex-uređaji) i instalacije.
Instaliranje, održavanje i popravak  Ex-uređaja i/ili ispitivanje električnih instalacija smiju obavljati tvrtke ili obrtničke radionice, koje su za taj posao registrirane po odgovarajućim zakonima te ako ispunjavaju uvjete osposobljenosti za obavljanje tih poslova, što se dokazuje pozitivnim tehničkim nalazom za aktivnosti instaliranja.
Tehničko nadgledanje aktivnosti instaliranja, održavanja i popravka se ograničava samo na zahtjeve, ocjene i odluke koji su unutar opsega određenog u Pravilniku o tehničkom nadgledanju (NN 39/06 i 106/07).
Za   ocjenu   udovoljavanja   zahtjevima   Pravilnika  te za ocjenu operativnih postupaka, radnih uputa i zapisa, koriste  se hrvatske  norme  koje su identične europskim normama (HRN EN ISO 9001, HRN EN 60079-14, HRN HD 60364-6, HRN EN 60079-17, HRN EN 60079-19, HRN HD 60364-4-41 i dr.).
Tehničko nadgledanje aktivnosti instaliranja,održavanja i popravka  sastoji se od pregleda dokumentacije i ocjene sustava kvalitete instaliranja te ocjene postupaka instaliranja Ex-opreme i/ili ispitivanja električnih instalacija.  
 
  1. Instaliranje (TN-IN)
Detaljne upute o aktivnostima koje je potrebno provjesti te o dokumentaciji koju je potrebno prirediti u svrhu provedbe tehničkog nadgledanja aktivnosti instaliranja nalaze se na linku: TU-TN-IN.doc
 
Na linku primjer ispitnih listova mogu se naći ispitni listovi za ispitivanje/mjerenje električnih instalacija u zonama opasnosti. Navedeni ispitni listovi predstavljaju samo primjer/ilustraciju mogućeg izgleda i sadržaja. Svaka tvrtka izrađuje ispitne listove prilagođene svom sustavu, području ispitivanja i sl.
 
  1. Održavanje (TN-ODA/ODP)
Detaljne upute o aktivnostima koje je potrebno provjesti te o dokumentaciji koju je potrebno prirediti u svrhu provedbe tehničkog nadgledanja aktivnosti održavanja nalaze se na linku: TU-TN-ODA/ODP.doc
 
  1. Popravka (TN-PO)
Detaljne upute o aktivnostima koje je potrebno provjesti te o dokumentaciji koju je potrebno prirediti u svrhu provedbe tehničkog nadgledanja aktivnosti popravka nalaze se na linku: TU-TN-PO.docx