Kontakti

Stranica u izradi. Hvala na strpljenju.
Korisnici usluga mogu kontaktirati Sektor za eksplozivne atmosfere na sljedeće načine:
  • dopisom na adresu: Sektor za eksplozivne atmosfere (Industrijska 25, 10431 Sveta Nedelja),
  • telefonom +385 1 3667 157
  • telefaksom + 385 1 3667 262
  • E-mail   ex-atmosfere@civilna-zastita.hr
                
 
Na gore navedeni broj telefona javlja se operater koji će Vaš poziv proslijediti na osobu koju želite ili osobu koja najpreciznije može dati informaciju koju tražite.