Klasifikacija prostora i neelektrika

Tehničko nadgledanje klasifikacije prostora te neelektričnih uređaja i instalacija bitan je element kod tehničkog nadgledanja postrojenja i dokumentacije te na ovim web stranicama dane upute za provedbu istog.
Tehničko nadgledanje klasifikacije prostora te neelektričnih uređaja i instalacija u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom propisano je Pravilnikom o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, “Narodne novine” Republike Hrvatske br. 39/06 i 106/07, prilog IV.
   

1)  Klasifikacija prostora (TN-KL)

Klasifikacija prostora predstavlja temelj pravilnog izbora i ugradnje opreme za uporabu u ugroženom prostoru.
Postupak klasifikacije prostora se temelji na tehnologiji rada i prostornom rasporedu postrojenja.
Klasifikacija prostora u tehničkoj dokumentaciji (korisnika) uobičajeno se temelji na:
  • propisima (zakonima i pravilnicima),
  • normama,
  • vodičima (uputama) i preporukama,
  • iskustvu, analizama i izračunima vezanih uz različite discipline, npr. procesnu tehniku, termodinamiku, mehaniku fluida, kemiju i dr.
   

2)  Neelektrični uređaji i instalacije (TN-NEU)

Tehničko nadgledanje temelji se na zahtjevima norme HRN EN ISO 80079-36 kao i na srodnim normama ovisno o pojedinoj vrsti zaštite opreme i normama za pojedinu specifičnu opremu (npr. za ventilatore HRN EN 14986, za motorna vozila HRN EN 1755, za potopne crpke HRN EN 15268, za motore s unutrašnjim sagorijevanjem HRN EN 1834-1/-2/-3 i dr.).
 
Detaljne upute o aktivnostima koje je potrebno provjesti te o dokumentaciji koju je potrebno prirediti u svrhu provedbe tehničkog nadgledanja klasifikacije prostora te neelektričnih uređaja i instalacija nalaze se na linku: Upute za tehničko nadgledanje klasifikacije prostora i neelektričnih uređaja i instalacija .docx