Tehničko nadgledanje

Slika /dokumenti/eksplozivne%20atmosfere/exaslike/termografija1.jpg

Tehničko nadgledanje projektne dokumentacije, postrojenja i aktivnosti (osposobljenosti) provodi se prema Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, “Narodne novine” Republike Hrvatske br. 39/06 i 106/07. Navedeni je pravilnik sukladan Europskoj direktivi 1999/92/EC (ATEX 137).
 
Tehničkim nadgledanjem postrojenja analiziraju se i ocjenjuju predviđene i primijenjene mjere zaštite od tehnoloških eksplozija (mjere protueksplozijske zaštite) i to s naslova:
  • klasifikacije prostora i neelektričnih uređaja i instalacija,
  • elektroenergetskih uređaja i instalacija i
  • elektroinstalacijskih uređaja i instalacija.
 
Tehničkim nadgledanjem aktivnosti instaliranja, održavanja i popravka ocjenjuje se osposobljenost pravnih osoba za obavljanje spomenutih aktivnosti u prostorima ugroženim eksplozivnim atmosferama.
Popis pravnih osoba (tvrtki) koje su pod tehničkim nadgledanjem možete naći na linku REGISTRI IN/OD/OP.