Elektroenergetika

Tehničko nadgledanje elektroenergetskih uređaja i instalacija bitan je element kod tehničkog nadgledanja postrojenja i dokumentacije te na ovim web stranicama dane upute za provedbu istog.
 
Tehničko nadgledanje elektroenergetskih uređaja i instalacija u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom propisano je Pravilnikom o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, “Narodne novine” Republike Hrvatske br. 39/06 i 106/07, prilog IV.
  1. Elektroenergetski uređaji (TN-URE)
Tehničko nadgledanje temelji se na zahtjevima norma HRN EN 60079-14, HRN EN 60079-0 i srodnim normama, ovisno o vrsti protueksplozijske zaštite uređaja.
  1. Električne instalacije elektroenergetskih uređaja (TN-EIE)
Tehničko nadgledanje temelji se na zahtjevima norma HRN EN 1127-1, HRN EN 60079-14, te zahtjevima niza HRN HD/IEC 60364 i srodnih normi.
 
Detaljne upute o aktivnostima koje je potrebno provjesti te o dokumentaciji koju je potrebno prirediti u svrhu provedbe tehničkog nadgledanja elektroenergetskih uređaja i instalacija nalaze se na linku: Upute za tehničko nadgledanje elektroenergetskih uređaja instalacija.docx