Požar

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/požar4.png


U zatvorenom prostoru

 • ako je požar zahvatio vegetaciju u blizini građevine u kojoj se nalazite i ne možete izaći na siguran način, zatvorite vrata, prozore i sve otvore i pukotine kroz koje bi dim mogao ulaziti

 • zatražite pomoć na brojeve 112 ili 193

 • pokrijte nos i usta zaštitnom maskom ili vlažnom tkaninom da se zaštitite od udisanja dima

 • ako pri ruci imate aparat za gašenje požara, upotrijebite ga

  • vodite računa o tome da se električne instalacije ne gase s istim sredstvima kao papir ili drvo

 • odmaknite se od lakozapaljivih materijala

 • nikad ne prolazite kroz vatru!

 • ako vam je vatra zahvatila odjeću, ugasite ju tako da legnete na pod i zakotrljate se


 
                           
 

 
 • pomozite drugima u vašoj blizini, osobito teško pokretnima, bolesnima, djeci i sl. te svima kojima je potrebno
 

 Na otvorenom
 • pronađite mjesto na kojem niste okruženi vegetacijom i materijalima koji podržavaju gorenje

 • lice (nos i usta) zaštitite mokrom tkaninom kako ne biste stradali zbog udisanja dima koji je opasan kao i vatra, već nakon kratkog izlaganja dimu osoba gubi svijest što dim čini opasnijim od vatre

 • ako vatra još nije zahvatila vaš objekt prije nego što se udaljite možete zaliti okolno drveće, travu i krov vodom, kako biste usporili širenje vatre

  • učinite to samo ako imate dovoljno vremena i ako time ne izlažete svoj i tuđe živote dodatnim rizicima!

 • ako ste blizu mora i vatra se širi velikom brzinom te nećete uspjeti napustiti ugroženo područje, uđite u vodu tako da u njoj možete stajati i ondje dočekajte spasioce

 • ako niste tik uz obalu mora zaklon možete potražiti između stijena, no vodite računa o smjeru vjetra i mogućim promjenama smjera

 • ako u vašoj blizini nema stijena i mora te ne možete pobjeći, lezite na tlo s licem prema dolje i zatrpajte se zemljom, na lice stavite mokru tkaninu kako biste se zaštitili od udisanja dima

 • ako vam je vatra zahvatila odjeću postupite kao i u zatvorenom prostoru - legnite na tlo i zakotrljajte se

  • zapamtite - za gorenje su potrebni kisik, goriva tvar i visoka temperatura i ako koja od ovih komponenti nedostaje, neće biti ni vatre

 • ako su lokalne vlasti zatražile evakuaciju stanovništva, ODMAH, bez odgađanja postupite prema uputama

 
U vozilu

 • ne čekajte u vozilu da vam se vatra približi, izađite i potražite sigurnije mjesto na otvorenom (prostor bez vegetacije i materijala koji podržavaju gorenje)


UPUTE ZA POSTUPANJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U HITNIM SITUACIJAMA     ​