Jak vjetar

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/vjetar.png

Postupak u slučaju jakog vjetra:

  • pratite informacije i prognoze o pojavi, mjestu i snazi jakih vjetrova ili nailasku oluje

  • držite u pričuvi jače najlonske folije ili cerade, letve i čavle za privremenu sanaciju oštećenja na krovu ili za prekrivanje razbijenih prozorskih stakala

 
Postupak ako ste u zatvorenom:

  • dobro zatvorite sve prozore i vrata, spustite rolete ili zatvorite prozorske kapke

  • odmaknite se od prozorskih stakala u unutrašnjost građevine

  • ako građevina nije solidno građena, a očekuju se orkanski udari vjetra ili pojava pijavice, sklonite se u podrum ili solidno građenu građevinu, prethodno zatvorite vodu i plin na glavnom ventilu i isključite struju na glavnoj sklopci kako bi spriječili sekundarne štete

  • slušajte obavijesti na radiju i postupajte u skladu s njima


Postupak ako ste na otvorenom:

  • kao pješak se krećite u pognutom stavu, uz zavjetrinu, ako je ima, pridržavajući se za čvrste predmete

  • ne sklanjajte se ispod drveća zbog opasnosti od udara groma, loma grana ili rušenja stabla

  • ako vozite, poštujte upozorenja i zabrane nadležnih službi, a ako vas je orkanski vjetar, s ili bez oborina, zahvatio na otvorenoj cesti, zaustavite vozilo van prometnice, po mogućnosti u prirodnoj zavjetrini

  • za jakog vjetra na moru ne koristite laka plovila bez motora (zračni jastuk, gumeni, plastični ili drveni čamac, pedaline, sandoline, daske za windsurfing ili surfing)