Sudjelovanje u međunarodnim civilnim misijama i operacijama

Slika /slike/CIVILNA ZAŠTITA/KANADER_IZRAEL_2.jpg
Sudjelovanje u međunarodnim civilnim misijama i operacijama predstavlja važan dio hrvatske vanjske, sigurnosne i obrambene politike. U okvirima djelovanja međunarodnih organizacijama (EU, NATO i UN), Hrvatska može ostvariti svoje nacionalne interese te ujedno doprinijeti međunarodnoj sigurnosti i stabilnosti. Civilne misije usmjerene su na stvaranje, jačanje, održavanje ili ponovno uspostavljanje ključnih društvenih funkcija vezanih za unutarnju i vanjsku sigurnost zemlje.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje sudjeluje u pružanju žurne i humanitarne pomoći u okviru NATO EADRCC (Euroatlantski koordinacijski centar za odgovor u katastrofama NATO), u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu te bilateralno. NATO EADRCC je 24/7 operativni komunikacijski centar za koordinaciju pružanja žurne pomoći u katastrofama između 28 država članica Saveza i partnerskih država. Taj dio NATO-a, usmjeren na civilne intervencije, osnovan je 1998. kao potpora civilnom planiranju i element međunarodne suradnje u pružanju i primanju žurne pomoći.

Mehanizam Unije za civilnu zaštitu osnovan je 2001. godine s ciljem poticanja suradnje između tijela za civilnu zaštitu i on danas obuhvaća 31 državu: 28 država članica EU, te Island. Norvešku i Makedoniju. Mehanizam Unije za civilnu zaštitu je, između ostalih vidova suradnje na području prevencije i pripravnosti u slučaju katastrofa, osnovan kako bi se omogućilo koordinirano pružanje pomoći u slučaju katastrofe koju države članice šalju ugroženim državama i žrtvama prirodnih i ljudskom rukom uzrokovanih katastrofa unutar EU ili izvan EU.

Operativno središte Mehanizma Unije za civilnu zaštitu je Koordinacijski centar za odgovor na hitne situacije (ERCC), koji prati katastrofe i izvanredne situacije u cijelom svijetu 24 sata dnevno i koordinira odgovor država članica EU. Svaka država članica povezana je s ERCC-om kroz svoje nacionalno komunikacijsko središte pa je tako Republika Hrvatska je  ERCC-om povezana preko Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

U slučaju katastrofe država može putem ERCC-a zatražiti pomoć u timovima ili materijalnoj pomoći. ERCC putem sustava CECIS (Zajedničkog komunikacijskog i informacijskog sustava za hitne situacije) obavještava sve ostale države o pomoći koja je zatražena. CECIS omogućava sigurnu komunikaciju koja je odvija u realnom vremenu između država koje sudjeluju u Mehanizmu i ERCC-a.
 
PRUŽENA MEĐUNARODNA POMOĆ
2000.      
 • Poplave Mađarska – svibanj (bilateralno)
100 000 vreća za pijesak
2001.
 • Poplave Poljska – srpanj (NATO EADRCC)
1000 pokrivača, 200 šatora (za 4 osobe), 100 šatora (za 8 osoba), 200 vreća za spavanje
2002.
 • Poplave Češka – srpanj (NATO EADRCC)
20 pumpi
2003.
 
 • Potres u Iranu – prosinac (bilateralno)
Odlukom Vlade upućen charter let s humanitarnom pomoći (deke, šatorska krila, mlijeko u prahu, dječja hrana)
 
 • Iračka kriza – Turska, ožujak (NATO EADRCC)
10 000 pokrivača, 20 šatora (za 30 osoba), 10 šatora (za 20 osoba), 300 vreća za spavanje, 1 poljska kuhinja, 1 tank za vodu – 4 m3
2005.
 
 • Potres u Pakistanu – listopad
milijun kuna Odlukom Vlade za Hrvatski Caritas
2006.
 • Poplave u Slovačkoj – travanj (NATO EADRCC)
25 000 vreća za pijesak
2007.
 • Požari u Makedoniji – srpanj (bilateralno)
1 CL 415 s dvije posade
 • Požari u Grčkoj – kolovoz (bilateralno)
1 CL 415 s dvije posade
 • Požari u BiH – srpanj (bilateralno)
1 CL 415
2009.
 • Nestala osoba Crna Gora – veljača (bilateralno)
Tim HGSS-a (17 osoba) – osoba nije pronađena
2010.
 • Potres na Haitiju – siječanj
milijun kuna Odlukom Vlade za HCK
 • Poplave u Albaniji – siječanj (bilateralno)
60 tona (dvije cisterne) dizela
 • Poplave u Mađarskoj – svibanj (EU – MIC)
100 000 vreća za pijesak u ukupnoj vrijednosti od 180.000,00 kuna
 • Poplave u Pakistanu  - kolovoz
milijun kuna Odlukom Vlade za HCK
 • Požari u BiH – kolovoz (bilateralno)
2 CL 415 i postrojba na terenu (Unište)
 • Nestala osoba u BiH – listopad (bilateralno)
Tim HGSS-a (6 osoba i 5 potražnih pasa) – osoba nije pronađena
 • Požar u Izraelu – prosinac (bilateralno)
1 CL 415 s dvije posade
2011.
 • Potres u Japanu (tsunami)
preko Hrvatskog Crvenog križa 3.5 milijuna kuna
 • Požari u BiH  - srpanj, kolovoz
1 CL 415  (Neum)
1 CL 415 i zemaljske snage (Trebinje) ukupno 3 intervencije
2012.
 • Snijeg u Crnoj Gori veljača ( bilateralno)
lanci za snijeg
 • Požar u Grčkoj, Atika, (EU MIC)
2 helikoptera
 • Požar u BiH, Mostar i Jablanica, kolovoz i rujan, (EU MIC)
2 Canadair zrakoplova
2013.
 • Požar u BiH 7. kolovoza, (EU ERCC)
2 Canadair zrakoplova
 • Požar u Portugalu 31. 8. – 3.9. (EU ERCC)
2 Canadair zrakoplova
2014.
 • Izbjeglička kriza u Bugarskoj, izbjeglice iz Sirije; siječanj EU ERCC
pokrivači, šatori
 • Poplave u BiH  svibanj/lipanj bilateralno – tim za spašavanje na vodi
vreće za pijesak, lipanj
2015.
 • Kriza u Ukrajini, EU ERCC, siječanj – veljača;
odjeća, pokrivači
 • Poplave u Albaniji, EU ERCC veljača
šatori, vreće za spavanje, pokrivači
2016.
 • Požari u Izraelu, studeni-prosinac
2 CL 415 s posadama (bilateralno u početku i naknadno EU ERCC)
2017.
 • Požari u Crnoj Gori, srpanj-kolovoz
1 CL 415 , bilateralno
 • Nestala osoba na širem području Nikšića, kolovoz
 - Tim HGSS ( 5 osoba) s potražnim psima, bilateralno
 - posudba dvije gume za air traktor zrakoplov
 • Požari u BiH, kolovoz
1 CL 415, bilateralno
 • Požari u Italiji, studeni2
CL 415 s posadama EU ERCC