Tehničke odluke

U određenim slučajevima odredbe i zahtjevi propisa i normi nisu dovoljno jednoznačni i jasni korisnicima, te se na ovim stranicama daje detaljnija analiza istih u obliku Tehničkih odluka tzv. OTP odluke.

ODLUKA BROJ

SJEDNICA BROJ

DATUM

NASLOV

PITANJE

OTP.06.4

35(508)

14.3.2006.

Priključak vodiča u stezaljkama povećane sigurnosti

Koji su dopušteni načini priključka punih vodiča u stezaljke povećane sigurnosti kada se radi o izvedbi stezaljki kod kojih se pričvršćenje ostvaruje s jednim vijkom i podložnom pločicom kao na slikam…

OTP.08.1

98(571)

11.6.2014.

Regulirani elektromotorni pogoni (napajanje preko frekvencijskih pretvarača)

Kojim uvjetima trebaju udovoljiti elektromotorni pogoni (EMP) napajani preko frekvencijskih pretvarača za uporabu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom.

OTP.09.2

103(576)

14.4.2015

Exd kabelske uvodnice s brtvenim elastomerskim prstenom

Pod kojim se uvjetima smiju instalirati Exd kabelske uvodnice s brtvenim elastomerskim prstenom?

OTP.09.4

91(564)

9.4.2013

Uvjeti za instalaciju sklopa uranjajuće crpke

Koje uvjete treba ispuniti prilikom instaliranja sklopa uranjajuće crpke (u nastavku teksta crpke)?

OTP.10.1

103(576)

14.4.2015

Vrste i podjele radova u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom i tehničko nadgledanje Ex-Agencije za aktivnosti instaliranja (TN-IN), održavanja (TN-ODA/ODP) i popravka (TN-PO)

 Za koje vrste radova i za koju opremu/instalacije u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom Pravilnik o najmanjim zahtijevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom  (NN br. 39/6  i  106/07) zahtjeva tehničko nadgledanje aktivnosti (ocjenu osposobljenosti) tvrtke?

OTP.10.2

77(550)

14.12.2010

Ispitivanje elektromotora nakon prematanja

Treba li nakon prematanja namota provoditi ispitivanje ujednačenosti struja u svim fazama motora pri zakočenom rotoru i pri sniženom naponu za sve vrste Ex-zaštita ili samo za motore povećane sigurnosti?

OTP.12.1

84(557)

14.2.2012

Učestalost (periodika) ispitivanja električnih instalacija u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

S kojom učestalošću (periodikom) je potrebno provoditi ispitivanja električnih instalacija u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom?

OTP.12.2

109(582)

12.4.2016

Pokretanje elektromotora u vrstama zaštite nA, e d i p preko uređaja za meko pokretanje (soft-startera)

Koji se zahtjevi, s naslova protueksplozijske zaštite, postavljaju pred elektromotore u vrstama zaštite “nA”, “e”, “d”, “p”, “pD” i “t” pokretane preko uređaja za meko pokretanje (soft-startera)

OTP.15.1

103(576)

14.4.2015

Tehničko nadgledanje aktivnosti održavanja i popravaka neelektričnih uređaja i zaštitnih sustava

 Kada pravne i fizičke osobe koje provode održavanje i popravak neelektričnih uređaja i zaštitnih sustava trebaju biti pod tehničkim nadgledanjem Ex-Agencije za aktivnosti održavanja (OD) odnosno popravaka (PO)?

OTP.16.1

110(583)

21.6.2016

Dogradnja sustava para na mjernim uređajima u uporabi

Može li se i pod kojim uvjetima napraviti dogradnja sustava povrata para u mjerne uređaje koji su stavljeni u uporabu?