Nepristranost i povjerljivost


 Nepristranost u radu i čuvanje poslovne tajne
Područja djelovanja Sektora za eksplozivne atmosfere su:
 • certifikacije Ex-opreme i zaštitnih sustava,
 • ocjene sustava kvalitete u proizvodnji,
 • tehničkog nadgledanja postrojenja, opreme, instalacija i uređaja, te dokumentacije u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom,
 • tehničkog nadgledanja osposobljenosti pravnih i fizičkih osoba koje provode aktivnosti instaliranja, održavanja i popravka u prostorima i za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom,
 • ispitivanja Ex-opreme, zaštitnih sustava i mjera protueksplozijske zaštite u cilju provođenja gornjih aktivnosti,
 • certifikacije gospodarskih eksploziva,
 • certifikacije pirotehničkih proizvoda i
 • edukaciju radnika na području protueksplozijske zaštite.
 
U svim gore spomenutim aktivnostima Sektor za eksplozivne atmosfere djeluje kao treća, nepristrana strana u procesu ispitivanja, certifikacije i/ili tehničkog nadgledanja. Sektor za eksplozivne atmosfere ne radi poslove prve i druge strane koji bi ugrozili njenju nepristranost pri gore navedenim poslovima. Stoga su jedni od najvažnijih posulata rada Sektora za eksplozivne atmosfere objektivnost i nepristranost te čuvanje poslovne tajne odnosno povjerenja korisnika usluga.
Kako bi se to osiguralo navedeno ustrojen je sustav kvalitete prema normama:
 • HRN ISO 9001
 • HRN EN ISO/IEC 17065 za poslove certifikacije Ex-opreme i zaštitnih sustava, gospodarskih eksploziva, pirotehničkih sredstava i ocjene sustava upravljanja kvalitetom u proizvodnji,
 • HRN EN ISO/IEC 17020 za poslove tehničkog nadgledanja postrojenja i osposobljenosti za aktivnosti instaliranja, održavanja i popravka,
 • HRN EN ISO/IEC 17025 za poslove ispitivanja u laboratoriju.
Sektor za eksplozivne atmosfere je razradila kriterije nepristranosti o kojima se vodi računa u svakom trenutku, pri svakom radnom zadatku odnosno formiranju tima koji će izvršiti traženu uslugu. Kroz sustav kvalitete i odgovarajuće dokumente svi djelatnici su upoznati s važnosti nepristranosti i čuvanja poslovne tajne, a nepoštivanje tih odredbi smatra se težom povredom radne discipline.
Sektor za eksplozivne atmosfere osigurava čuvanje poslovne tajne i od osoba koji nisu djelatnici Sektora za eksplozivne atmosfere, a moraju im biti dostavljeni povjerljivi podaci (npr. ustanove koje imaju pravo na pristup tim informacijama sukladno pozitivnim zakonskim propisima, Hrvatska akreditacijska agencija).