Nepristranost i povjerljivost

Nepristranost u radu i čuvanje poslovne tajne
Područja djelovanja Sektora za eksplozivne atmosfere su:
 
  • tehničkog nadgledanja postrojenja, opreme, instalacija i uređaja, te dokumentacije u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom,
  • tehničkog nadgledanja osposobljenosti pravnih i fizičkih osoba koje provode aktivnosti instaliranja, održavanja i popravka u prostorima i za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom,
  • ispitivanja Ex-opreme, zaštitnih sustava i mjera protueksplozijske zaštite u cilju provođenja gornjih aktivnosti,
  • certifikacije Ex-opreme i zaštitnih sustava,
  • certifikacije gospodarskih eksploziva,
  • certifikacije pirotehničkih proizvoda i
  • ocjene sustava kvalitete u proizvodnji,
  • edukaciju radnika na području protueksplozijske zaštite.
 
U svim gore spomenutim aktivnostima Sektor za eksplozivne atmosfere djeluje kao treća, nepristrana strana u procesu tehničkog nadgledanja, ispitivanja i/ili certifikacije. Sektor za eksplozivne atmosfere ne radi poslove prve i druge strane koji bi ugrozili njenju nepristranost pri gore navedenim poslovima. Stoga su jedni od najvažnijih posulata rada Sektora za eksplozivne atmosfere objektivnost i nepristranost te čuvanje poslovne tajne odnosno povjerenja korisnika usluga.
Kako bi se to osiguralo navedeno ustrojen je sustav kvalitete prema normama:
 
  • HRN EN ISO/IEC 17025 za poslove ispitivanja u laboratoriju,
  • HRN EN ISO/IEC 17065 za poslove certifikacije Ex-opreme i zaštitnih sustava, gospodarskih eksploziva, pirotehničkih sredstava i ocjene sustava upravljanja kvalitetom u proizvodnji.

Sektor za eksplozivne atmosfere je razradila kriterije nepristranosti o kojima se vodi računa u svakom trenutku, pri svakom radnom zadatku odnosno formiranju tima koji će izvršiti traženu uslugu. Kroz sustav kvalitete i odgovarajuće dokumente svi djelatnici su upoznati s važnosti nepristranosti i čuvanja poslovne tajne, a nepoštivanje tih odredbi smatra se težom povredom radne discipline.
Sektor za eksplozivne atmosfere osigurava čuvanje poslovne tajne i od osoba koji nisu djelatnici Sektora za eksplozivne atmosfere, a moraju im biti dostavljeni povjerljivi podaci (npr. ustanove koje imaju pravo na pristup tim informacijama sukladno pozitivnim zakonskim propisima, Hrvatska akreditacijska agencija).
 
        Načelnik Sektora
Dario Dragojević, dipl.ing.el.