Regulativa

Zakonska regulativa u Republici Hrvatskoj / Europskoj Uniji
 
Republika Hrvatska uskladila je regulativu na području protueksplozijske zaštite i eksplozivnih tvari s regulativom koja je na snazi u Europskoj uniji.

Područje proizvodnje i stavljanja Ex-proizvoda na tržište regulirano je:
  • Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14, 32/19), te
  • Pravilnikom o opremi i zaštitnim sustavima namjenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (NN br. 33/16) / Directive 2014/34/EU of the European Parliament and the Council on the approximation of the laws of the Member States concerning equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres.

Područje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika od opasnosti uzrokovane eksplozivnom atmosferom regulirano je:
  • Zakonom o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), te
  • Pravilnikom o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN br. 39/06, 106/07) / Directive 1999/92/EC of the European Parliament and the Council on minimum requirements for improving the safety and health protection of workers potentially at risk from explosive atmospheres (ATEX 137).

Područje proizvodnje i stavljanja eksplozivnih tvari na tržište regulirano je:
  • Zakonom o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN br. 70/17, 141/20), te
  • Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari (NN br. 146/05, 119/07, 55/13) / Directive 2014/28/EU on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making on the market and supervision of explosives for civil uses (recast), i
  • Pravilnikom o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu podjelu (NN br. 34/10, 124/13) / Directive 2013/29/EU of the European Parliament and the Council of 12 June 2013 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pyrotechnic articles (recast).