UPUTE ZA POSTUPANJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U HITNIM SITUACIJAMA

 
 

SMJERNICE I BROŠURE

SMJERNICE ZA POSTUPANJE S OSOBAMA S INVALIDITETOM U HITNIM SITUACIJAMA
BROŠURA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE OSOBE
BROŠURA ZA GLUHE I NAGLUHE OSOBE
BROŠURA ZA OSOBE S TJELESNIM INVALIDITETOM
BROŠURA ZA OSOBE S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA
PRIRUČNIK ZA DJECU I OSOBE S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA
BROŠURA: KAKO PRISTUPITI OSOBAMA S INVALIDITETOM U ŽURNIM SITUACIJAMA
 

                                                  UPUTE 

Sigurni i jednaki u slučaju poplave, potresa ili požara otvorenog prostora - na znakovnom jeziku
Brošura Sigurni i jednaki u slučaju poplave, potresa ili požara otvorenog prostora – audio

                                   
                                        VIDEO MATERIJALI

 
SEE ME – primjena smjernica na GIS modelu
SEE ME - sigurni i jednaki
SEE ME - POŽAR OTVORENOG PROSTORA
SEE ME - POPLAVA
SEE ME - POTRES
 

                                   VIDEO MATERIJALI - ENGLESKI

SEE ME - SAFE AND EQUAL
SAFE AND EQUAL - FLOOD
SAFE AND EQUAL - EARTHQUAKE
SAFE AND EQUAL - WILDFIRE