Safe and Equal in EMErgencies - SEE ME

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/SEE ME3.jpg
Naziv projekta: Safe and Equal in EMErgencies - SEE ME
Izvor financiranja: Mehanizam Unije za civilnu zaštitu
Korisnik: Ministarstvo unutarnjih poslova - Ravnateljstvo civilne zaštite
Partneri: Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore, Direktorat za zaštitu i
spašavanje
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
 
Ukupna vrijednost projekta: 367.815,39 EUR
Ukupna vrijednost aktivnosti Ministarstva unutarnjih poslova :                                           127.309,35 EUR
Omjer sufinanciranja: 85% 
Bespovratna sredstva: 312.643,08 EUR
Razdoblje provedbe: 01.03.2022. - 31.08.2023.
Projektne aktivnosti:
  • Analiza specifičnih potreba i nedostataka u postupanju s osobama s invaliditetom u hitnim situacijama; razmjena iskustava, prijedloga i preporuka kroz panel diskusije i međunarodnu konferenciju te evaluacija svih prikupljenih podataka u Smjernicama
 
  • Primjena procedura navedenih u Smjernicama kroz tri modela: GIS karte na kojima će postojati prikaz lokacija građana s invaliditetom kako bi se žurnim službama omogućilo pružanje učinkovite pomoći osobama s invaliditetom te upute za postupanje prema vrsti invaliditeta; razvoj pilot programa obuke za hitne intervencije sukladno procedurama navedenim u Smjernicama te protokoli koji omogućavaju uključivanje osoba s invaliditetom u aktivnosti prevencije i planiranja u sustavu civilne zaštite na lokalnoj/regionalnoj razini kao pomoć lokalnoj razini pri izradi planskih dokumenata. Svi modeli će se pokazati u demonstracijskoj vježbi
 
  • Kampanje podizanja svijesti javnosti i donositelja odluka o nepovoljnijem položaju osoba s invaliditetom u izvanrednim situacijama te izrada materijala za osobe s invaliditetom na temu samopomoći i reagiranja u izvanrednim situacijama.
 
       
Opis projekta:
Osobe s invaliditetom susreću se sa značajnim preprekama u različitim područjima svojih života, unatoč usvajanju Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom 2006. godine i Europske strategije za osobe s invaliditetom 2010. - 2020., koju su slijedile i nacionalne strategije. To se posebno odnosi na neadekvatan pristup i pružanje zaštite i spašavanja tijekom izvanrednih situacija, a što je posljedica manjka zajedničkih standarda u zaštiti i spašavanju osoba s invaliditetom. Iako su osobe s invaliditetom prepoznate kao posebno ranjiva skupina, njihovo pravo na jednaka prava i mogućnosti u hitnim situacijama često je, u lokalnim planovima djelovanja i mjerama civilne zaštite, zanemareno. Osobe s invaliditetom isključene su iz donošenja odluka u sustavu planiranja i upravljanja hitnim situacijama. Operativne snage nisu educirane o specifičnostima zaštite i spašavanja različitih skupina invaliditeta. Sve navedeno ovu najranjiviju skupinu u izvanrednim situacijama čini još ranjivijom.
Projektom SEE ME napravit će se procjena postojećeg stanja trenutnih praksi postupanja s osobama s invaliditetom u hitnim situacijama na razini EU-a, čime će se obuhvatiti i rezultati sličnih projekata na ovu temu te prikupiti najbolje međunarodne prakse, ali i potrebe i nedostaci u postupanju s osobama s invaliditetom. Sve informacije, rezultati analiza, najbolje prakse, prijedlozi i preporuke, prikupljeni kroz procjenu postojećeg stanja, bit će raspravljeni na panel diskusijama organiziranima u sve tri zemlje i na završnoj međunarodnoj konferenciji te obrađeni i evaluirani u Smjernicama. Prezentirat će se i modeli za primjenu procedura navedenih u Smjernicama te će se organizirati demonstracijska vježba. U okviru projekta SEE ME kontinuirano će se organizirati kampanje podizanja svijesti javnosti i donositelja odluka o nepovoljnijem položaju osoba s invaliditetom u izvanrednim situacijama, njihovih posebnih potreba te važnosti izjednačavanja njihovih mogućnosti u hitnim situacijama. Također će se izraditi raznovrsni materijali za osobe s invaliditetom na temu samopomoći i reagiranja u izvanrednim situacijama.
 
 

SMJERNICE I BROŠURE

Brošura: Kako pristupiti osobama s invaliditetom u žurnim situacijama

                                                        UPUTE

Sigurni i jednaki u slučaju poplave, potresa ili požara otvorenog prostora - na znakovnom jeziku
Brošura Sigurni i jednaki u slučaju poplave, potresa ili požara otvorenog prostora - audio

                                            VIDEO MATERIJALI

SEE ME - primjena smjernica na GIS modelu
SEE ME - sigurni i jednaki
SEE ME - POŽAR OTVORENOG PROSTORA
SEE ME - POPLAVA
SEE ME - POTRES

                               VIDEO MATERIJALI - ENGLESKI

SEE ME - GIS model
SEE ME - SAFE AND EQUAL
SAFE AND EQUAL - FLOOD
SAFE AND EQUAL - EARTHQUAKE
SAFE AND EQUAL - WILDFIRE
 

Svi videozapisi projekta SEE ME  


  • Vijesti iz projekta: