Network of European Multihazard cApacities hUb of Scientifics Understanding and Sharing - NEMAUSUS Project

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/NEMAUSUS!.jpg

Naziv projekta:                  Network of European Multihazard cApacities hUb of Scientifics
                                          Understanding and Sharing - NEMAUSUS Project
 
Izvor financiranja:             Mehanizam Unije za civilnu zaštitu
 
Korisnik:                            Francuska Glavna uprava za civilnu zaštitu i upravljanje krizama
 

Partner:                             Konzorcijski ugovor s partnerima iz Francuske, Njemačke, Španjolske, Italije,
                                          Cipra i Švedske
Ukupna vrijednost
projekta:                           
587.742,98 EUR
 
Ukupna vrijednost
aktivnosti Ministarstva
unutarnjih
poslova:                             
50.058,35 EUR
 
Omjer sufinanciranja:        85%

Bespovratna sredstva:       42.549,60 EUR


Razdoblje provedbe:         18.10.2021. - 18.04.2023.
 
 
 
Projektne aktivnosti:     

  • potpora, razvoj, dizajn, početak implementacije tematskog centra izvrsnosti fokusiranog na šumske požare i požare otvorenog prostora

  • razvoj aktivnosti posvećenih prikupljanju i širenju znanja, vještina i stručnosti na temu šumskih požara i požara otvorenog prostora putem virtualne platforme za razmjenu ekspertize

 
 
Cilj projekta je uspostava Europskog centra izvrsnosti, fokusiranog na šumske požare i požare otvorenog prostora, u Gradu Nimes (Francuska), kao pilot projekt Mreže znanja koji će biti otvoren za sve zemlje članice EU-a te će doprinositi stupovima Mreže znanja u području šumskih požara i požara otvorenog prostora: razvoju kapaciteta i znanosti s ambicijom da postane struktura s međunarodnom referencom u budućnosti. Glavni rezultati projekta su studija izvodljivosti za implementaciju Europskog centra izvrsnosti fokusiranog na šumske požare/požare otvorenog prostora, smjernice za podršku uspostave budućih EU centara izvrsnosti u okviru Mreže znanja, identifikacija zainteresiranih dionika budućeg centra izvrsnosti.