Minska situacija u RH

Minski sumnjiva površina (MSP) na prostoru Republike Hrvatske iznosi 355,6 četvorni kilometar kao rezultat aktivnosti humanitarnog razminiranja i općih izvida.

Minski sumnjivi prostor obuhvaća 8 županija 54 gradova i općina koji su zagađeni minama i neeksplodiranim ubojnim sredstvima.

Pretpostavlja se da je MSP zagađen s cca 30.427 mina. Minsko sumnjivi prostor zagađen je i velikim brojem neeksplodiranih ubojnih sredstava, posebno u područjima intenzivnih borbenih djelovanja tijekom Domovinskog rata.

Cjelokupni MSP na teritoriju Republike Hrvatske obilježen je s više od  12.280 oznaka upozorenja na minsku opasnost.

 
Zahtjev za uvid u miniranost može se postaviti putem elektroničke pošte:  hcr@hcr.hr