Mjere zaštite i druge mjere

Štetne učinke ionizirajućeg zračenja tijekom izvanrednog događaja moguće je umanjiti pravovremenom primjenom mjera. Te se mjere mogu podijeliti na hitne, rane mjere zaštite i druge mjere.
 
Hitne mjere zaštite su mjere koje je potrebno provesti najkasnije nekoliko sati nakon izvanrednog događaja da bi postigle željeni učinak.
 
Najvažnije hitne mjere zaštite su:

 •   evakuacija (hitno preseljenje stanovništva iz ugroženog područja)
 •   sklanjanje (upućivanje stanovništva da se skloni u zatvorene prostore)
 •   profilaksa stabilnim jodom (zasićenje štitne žlijezde stabilnim jodom da bi se spriječio unos               radioaktivnog joda)
 •   osobna dekontaminacija
 •   medicinsko zbrinjavanje
 •   sprječavanje slučajnog unosa radionuklida u organizam te
 •   sprječavanje unosa kontaminirane hrane i pića.

Rane mjere zaštite su mjere koje mogu postići željeni učinak ako se poduzmu unutar jednog ili nekoliko tjedana nakon izvanrednog događaja.
 
Rane mjere zaštite uključuju:
 
 •   preseljenje stanovništva
 •   mjere zaštite u poljoprivredi te
 •   pojačani nadzor prekograničnog prometa ljudi i roba.

Druge mjere su mjere prvenstveno namijenjene prevladavanju neradioloških posljedica, a uključuju:
 
 •   psihološko savjetovanje i pomoć,
 •   liječnički pregled te
 •   dugoročno medicinsko nadziranje, a iste se ne smatraju mjerama zaštite.