INES ljestvica

Ljestvica INES je alat koji na dosljedan način objašnjava sigurnosno značenje radioloških i nuklearnih izvanrednih događaja i stoga se u cijelom svijetu koristi za komuniciranje s javnošću.

Kao što Richterova ili Celzijeva ljestvica omogućavaju razumijevanje informacija o potresima ili temperaturama, INES ljestvica označava razinu važnosti događaja koji su posljedica različitih djelatnosti kao što su korištenje radioaktivnih izvora u industriji i medicini, rad nuklearnih postrojenja ili transport radioaktivnog materijala.

Događaji su na ljestvici klasificirani na sedam razina: razine 1-3 nazivaju se "nezgode", a razine 4-7 "nesreće". Ljestvica je osmišljena tako da se težina događaja poveća oko deset puta za svaku višu razinu. Događaji koji ne ugrožavaju sigurnost zovu se "otkloni", te se klasificiraju ispod ljestvice / Razina 0.