Što je važno znati prije nesreće, za vrijeme trajanja nesreće i po završetku nesreće

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/VAŽNO (4).png

Prije nesreće potrebno je poduzeti preventivne radnje i aktivnosti kako bi se izbjegle moguće opasnosti i neželjene posljedice. Vrlo je važno osposobiti se za provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite, s obzirom da se možete naći u situaciji koja će zahtijevati vaše angažiranje u zaštiti i spašavanju života ljudi, imovine i okoliša neposredno nakon nesreće ili za vrijeme njenog trajanja, odnosno prije nego što na mjesto nesreće dođu timovi žurnih službi i operativnih snaga civilne zaštite. U stvarnom životu, osobito kada nastanu katastrofe i veće nesreće, češće se možete naći u takvoj situaciji, prvenstveno iz razloga što organizirane snage civilne zaštite, zbog obima nastalih posljedica, neće biti u mogućnosti istovremeno i žurno odgovoriti na sve zahtjeve za spašavanjem.

Prije nesreće:

 • upoznajte se s utvrđenim mjerama i planovima sigurnosti i zaštite za određeni prostor ili sredstvo (stambeni prostor, otvoreni prostor, sredstva javnog prijevoza, sportski objekt, prodajni centar, kino dvorana, škola, disco klub i sl.)

 • upoznajte se s dodatnim - konkretnim mjerama zaštite, preporučenim za pojedine događaje koji mogu ugroziti vašu sigurnost (požar, poplava, potres, toplinski val, olujno nevrijeme s grmljavinom, suša, tuča i dr.)

 • upoznavanje s općim i konkretnim mjerama sigurnosti i zaštite omogućit će vam lakše prilagođavanje situacijama u kojima možete biti ugroženi, ali i postupanje - ponašanje u prostoru u kojem se možete zateći, s obzirom na stvarne uvjete u tom prostoru (infrastrukturu, opremu, broj ljudi, sredstva za spašavanje, spasilačke timove, brzinu reakcije i sl.) 

 • u većini nesreća sustav javne elektrodistribucije, zbog šteta na infrastrukturi, neće biti u funkciji, nabavite tranzistorski radio prijemnik kako biste mogli dobiti upute mjerodavnih institucija o poduzimanju zaštitnih mjera, kao i druge korisne informacije koje vam mogu pomoći u provođenju zaštite i ublažavanju mogućih posljedica

 • ​pripremite KOMPLET ZA PREŽIVLJAVANJE i OBITELJSKI PLAN


Za vrijeme trajanja nesreće:
 

 • ako ste pravodobno poduzeli preporučene preventivne mjere, posljedice će biti minimalizirane u odnosu na one najteže moguće

 • ne širite paniku, ponašajte se sukladno ranije dobivenim uputama od strane nadležnih institucija, kao i onima dobivenim neposredno prije nesreće ili za vrijeme trajanja nesreće i provodite sve preporučene mjere za pojedinu vrstu nesreće, kako biste najbolje zaštitili sebe, članove obitelji i druge osobe koje su se zatekle u prostoru pogođenom nesrećom te istovremeno, na taj način, ublažili posljedice po zdravlje i živote ljudi te štete na imovini i u okolišu

 • u svakoj nesreći, odmah po njenom nastanku, započnite primjenjivati mjere osobne zaštite

 • ovisno o vrsti nesreće, ako vam razvoj situacije dopusti, započnite s provođenjem mjera uzajamne zaštite i sa spašavanjem tijekom njenog trajanja (to ćete moći učiniti npr. u slučaju poplave, ali ne i potresa)


Po završetku nesreće:
 

 • po nastajanju ili po završetku nesreće (ovisno o vrsti nesreće), nazovite broj 112 i izvijestite o nesreći i njenim posljedicama (oslobodite liniju što prije, ne pitajte za informacije i ne tražite druge podatke, linije trebaju za operativne potrebe koordiniranja spasilačkih aktivnosti)

 • ne koristite se bez potrebe javnim prometnicama, oslobodite ih za vozila žurnih i spasilačkih službi

 • ako ste kao spasitelj raspoređeni u neku od operativnih snaga civilne zaštite javite se na ranije određeno mjesto, preuzmite opremu i postupajte po nalozima zapovjednika

 • započnite ili nastavite s aktivnostima zaštite i spašavanja, odazovite se pozivima čelnika jedinice lokalne samouprave u kojoj živite ili tvrtke u kojoj radite, uključite se u organiziran i integriran sustav civilne zaštite