VJEŽBE

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/VJEŽBE/vjezbe pregled (1).jpg

Poseban naglasak svakog modernog sustava civilne zaštite je na osposobljavanju i redovitom provođenju vježbi, kako bi se svi sudionici koji sudjeluju u sustavu civilne zaštite upoznali s aktualnim planovima i standardnim operativnim postupcima te kako bi se postigla maksimalna razina pripravnosti s ciljem pružanja efikasne potpore ugroženom stanovništvu. Tijekom 2021. godine Ravnateljstvo civilne zaštite sudjelovalo je na nekoliko vježbi, od kojih izdvajamo:

Održana stožerna vježba zrakoplovne potrage i spašavanja ASAR 2021-2

U Regionalnom nastavnom centru civilne zaštite Split u Divuljama 11. lipnja održana je stožerna vježba zrakoplovne potrage i spašavanja ASAR 2021-2. Tema vježbe je bilo operativno djelovanje sustava zrakoplovne potrage i spašavanja u slučaju zrakoplovne nesreće na kopnu u priobalnom dijelu teritorija Republike Hrvatske (Splitsko-dalmatinska županija) kao nastavak na komunikacijsku vježbu „ASAR 2021 – 1“.

Ravnateljstvo civilne zaštite sudjeluje na vježbi „NORTH MACEDONIA 2021“ 

U Sjevernoj Makedoniji od 19. do 24. rujna održavala se međunarodna NATO vježba „NORTH MACEDONIA 2021“ na kojoj je Hrvatska sudjelovala s modulom za spašavanje u poplavama, kojeg je činilo devet pripadnika Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Osijek i Zagreb s dva čamca. Cilj vježbe bio je uvježbavanje koordinacije i suradnje između timova, kao i provjera njihove sposobnosti i spremnosti na dane izazove.

Operativne snage pokazale uvježbanost i spremnost na pokaznoj vježbi „Rakitje 2021“

U organizaciji Ravnateljstva civilne zaštite 29. rujna održana je pokazna vježba spašavanja na vodi i obrane od poplave „Rakitje 2021“ kojoj je bio cilj provjera uvježbanosti i usklađenosti djelovanja operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite u slučaju spašavanja na vodi kao i obrane od poplave te provjera međusobne koordinacije između žurnih službi.

Sudjelovanje modula za traganje i spašavanje u urbanim sredinama na međunarodnoj vježbi „SIQUAKE 2020“

Vježba je održana od 5. do 8. listopada, na širem području Ljubljane, Republika Slovenija, s ciljem određivanja najboljih praksi kroz kompleksan scenarij potresa i koordinirano djelovanje nacionalnih i međunarodnih operativnih snaga. Kompoziciju modula činila su 44 pripadnika, četiri potražna psa i 14 vozila, a modul je bio sastavljen od pripadnika Državnih intervencijskih postrojbi Rijeka i Split Ravnateljstva civilne zaštite, inženjera Građevinskog fakulteta iz Zagreba i tima Hitne medicinske pomoći iz Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije.

Terenska vježba EU CZ BiH – BANJA LUKA 2021

U okviru projekta IPA „EU za bolju civilnu zaštitu - izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske Unije“, koji provodi Ravnateljstvo civilne zaštite s konzorcijskim partnerom Asocijacijom za upravljanje rizicima, od 12. do 14. listopada na području grada Banja Luke održana je terenska vježba pod nazivom EU CZ BiH – BANJA LUKA 2021.​ Glavna tema vježbe bila je djelovanje sustava zaštite i spašavanja Bosne i Hercegovine u slučaju poplava i klizišta, uz aktiviranje Mehanizma Unije za civilnu zaštitu i simulaciju aktivnosti traženja i prihvata međunarodne pomoći putem Centra za koordinaciju odgovora u izvanrednim situacijama – ERCC. Stručnjaci Ravnateljstva civilne zaštite kroz ovaj su projekt pružili potrebnu stručnu pomoć nadležnim institucijama na području civilne zaštite u Bosni i Hercegovini kroz mnogobrojne sastanke na operativnoj razini, radionice i tečajeve izrade planskih dokumenata.

Operativne snage sustava civilne zaštite sudjeluju na dvije međunarodne vježbe

Vježbe su se održavale od 19. do 23. listopada s ciljem jačanja sposobnosti zajedničkog odgovora timova za traganje i spašavanje na operativnoj i taktičkoj razini te povećanja razine spremnosti i kapaciteta odgovora sustava civilne zaštite na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini u slučaju velike nesreće ili katastrofe. Na terenskoj vježbi „VR EU MODEX“ u Italiji u mjestu Passo del Tonale s ciljem jačanja sposobnosti zajedničkog odgovora timova za traganje i spašavanje u planinama sudjelovalo je 12 pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja, dok je na terenskoj vježbi „ROMODEX“ koja se održavala u Temišvaru u Rumunjskoj, sudjelovala 31 osoba iz redova HGSS-a i djelatnici Ravnateljstva civilne zaštite s ciljem jačanja sposobnosti zajedničkog odgovora timova za traganje i spašavanje u poplavama.

Vježba ConvEx-3 2021 Međunarodne agencije za atomsku energiju

U organizaciji Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) i Ujedinjenih Arapskih Emirata 26. i 27. listopada održala se ConvEx-3 2021 vježba u kojoj je sudjelovalo 12 međunarodnih organizacija i 77 država članica Ujedinjenih naroda, među kojima i Republika Hrvatska. Tijekom 36 sati, Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova RH, kao regulatorno tijelo Republike Hrvatske, pridružilo se državama članicama i međunarodnim organizacijama u zajedničkom radu na provedbi planova i postupaka za izvanredne događaje, kao i bilateralnih i međunarodnih sporazuma.

Održana vježba potrage i spašavanja zrakoplova "ASAR 2021-3"

U organizaciji Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH u neposrednoj blizini Zračne luke Split 13. studenoga održana je vježba potrage i spašavanja zrakoplova „ASAR 2021-3“ kao nastavak na komunikacijsku vježbu „ASAR 2021 – 1“ i na stožernu vježbu „ASAR 2021 - 2“, a u cilju uvježbavanja i provjere komunikacijskih sustava sudionika sustava potrage i spašavanja zrakoplova te koordiniranog kriznog komuniciranja svih sudionika vježbe. Tema vježbe bila je provjera procedura za operativno djelovanje sudionika sustava potrage i spašavanja zrakoplova u slučaju zrakoplovne nesreće na kopnu u priobalnom dijelu teritorija Republike Hrvatske.