Terenska vježba EU CZ BiH – BANJA LUKA 2021

U okviru projekta IPA „EU za bolju civilnu zaštitu - izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske Unije“, koji provodi Ravnateljstvo civilne zaštite s konzorcijskim partnerom Asocijacijom za upravljanje rizicima, od 12. do 14. listopada 2021. godine na području grada Banja Luke održana je terenska vježba pod nazivom EU CZ BiH – BANJA LUKA 2021.​

Foto: MUP

Na pokaznom dijelu vježbe, 14. listopada, sudjelovao je i ravnatelj dr.sc. Damir Trut koji je  izrazio zadovoljstvo provedbom projekta, suradnjom s kolegama iz BiH, kao i demonstracijom mogućnosti i stanja operativne pripravnosti snaga civilne zaštite koje djeluju na području Bosne i Hercegovine. Ovom vježbom završeno je osposobljavanje pripadnika civilne zaštite u Bosni i Hercegovini te je ista posljednja od 64 provedene aktivnosti ovog projekta vrijednog 1.498.800 eura, a koji je u potpunosti financirala Europska komisija, istaknuo je Trut te dodao kako su pokazane sposobnosti veliki korak ka primanju Bosne i Hercegovine u Mehanizam unije za civilnu zaštitu.

Glavna tema vježbe bila je djelovanje sustava zaštite i spašavanja Bosne i Hercegovine u slučaju poplava i klizišta, uz aktiviranje Mehanizma Unije za civilnu zaštitu i simulaciju aktivnosti traženja i prihvata međunarodne pomoći putem Centra za koordinaciju odgovora u izvanrednim situacijama – ERCC. Na četiri lokacije provjerena je osposobljenost timova civilne zaštite za traganje i spašavanje iz ruševina, timova za spašavanje na vodi i timova za kamp menadžment iz svih entiteta sistema zaštite i spašavanja Bosne i Hercegovine. U vježbi je sudjelovao i kombinirani modul za urbano traganje i spašavanje te spašavanje iz poplava Republike Hrvatske. Uz terenski dio, u vježbi je provjeren proces komunikacija između operativnih centara svih sudionika vježbe, uključujući i Operativni centar civilne zaštite RCZ-a.

Stručnjaci Ravnateljstva civilne zaštite kroz ovaj su projekt pružili potrebnu stručnu pomoć nadležnim institucijama na području civilne zaštite u Bosni i Hercegovini kroz mnogobrojne sastanke na operativnoj razini, radionice i tečajeve izrade planskih dokumenata. Pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite zajedno s drugim predstavnicima Ravnateljstva civilne zaštite i Hrvatske gorske službe spašavanja vodili su treninge za upravljanje kampom, za spašavanje iz poplava te za urbano traganje i spašavanje te obuku pripadnika interventnih i spasilačkih postrojbi BiH. U okviru projekta izrađena je i web stranica te su tiskane brošure i letci za ciljane i ranjive skupine stanovništva. Sve aktivnosti provođene su s namjerom postizanja glavnog cilja, a to je smanjenje osjetljivosti i povećanje otpornosti na prirodne i tehničko-tehnološke katastrofe na svim razinama u BiH.

Provedbeni partneri na projektu iz Bosne i Hercegovine su Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, Federalna uprava civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine, Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske i Odjel za javnu sigurnost Distrikt Brčko.Stranica