Odjel za nuklearne djelatnosti i nuklearnu sigurnost


Odjel za nuklearne djelatnosti i nuklearnu sigurnost nadležan je za:

  • izdavanje odobrenja za obavljanje nuklearne djelatnosti
  • izdavanje rješenja, suglasnosti, odnosno posebne uvjete za smještaj, projektiranje, gradnju, uporabu te razgradnju objekta u kojem se obavlja nuklearna djelatnost
  • vođenje registra nuklearnih djelatnosti
  • izdavanja odobrenja za prijevoz i provoz izvora ionizirajućeg zračenja, te vođenja i ažurira evidencije o prijevozu i provozu izvora ionizirajućeg zračenja
  • obavljanje poslova vezanih uz fizičku sigurnost radioaktivnih izvora, nuklearnog materijala i nuklearnih objekata te radioaktivnog otpada
  • izdavanja suglasnosti na Planove nuklearne sigurnosti.

Sukladno Dodatnom protokolu uz Sporazum između Republike Hrvatske i Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) o primjeni garancija u vezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja redovito šalje izvješća o nuklearnom materijalu koji podliježe mjerama jamstva. Izvješća se šalju Europskoj komisiji mjesečno i godišnje, ovisno o točkama o kojima se izvješćuje prema predviđenom protokolu (program ENMAS) o podacima vezanim uz nuklearni materijal sukladno Uredbi Komisije (Euratom) br. 302/2005 od 8. veljače 2005. o primjeni mjera jamstva Euratoma (SL L 54, 28.2.2005.).

Odjel obavlja i poslove vezane uz posebnu opremu, te robu dvojne i vojne namjene i surađuje s drugim tijelima državne uprave nadležnima za takvu robu. Također, Odjel pruža stručnu pomoć i po potrebi sudjeluje u provedbi i pripravnosti za slučaj izvanrednog događaja.

 


 

Popis izdanih ovlaštenja

  • Ovlašteni izvršitelji za nuklearnu sigurnost
Popis
xlsx
  ili
pdf
 

 

Za pitanja i dodatne informacije obratite se na telefonski broj: (+385) 1 3650 057