U Bruxellesu održan sastanak glavnih direktora nacionalnih kriznih centara

Na inicijativu Nacionalnog kriznog centra Belgije te uz potporu zemalja Beneluksa, dana 14. rujna 2021. održan je neformalni sastanak glavnih direktora nacionalnih kriznih centara kojem je nazočio ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite dr.sc. Damir Trut

Foto: MUP

Cilj inicijative je izgraditi mrežu nacionalnih kriznih centara, kao alat za učinkovitije upravljanje u krizama, s ciljem razmjene ekspertize i iskustava u području nadležnosti, koordinacije nacionalnih rješenja te osigurati usklađenost djelovanja kriznih centara.

Zbog uočene potrebe za jačom suradnjom nacionalnih i lokalnih tijela te međusobne komunikacije, s posebnim naglaskom na rizik od dezinformacija, u mrežu, koja je povezana s Integriranim političkim odgovorom na krizu Vijeća Europe (IPCR), trenutno je uključeno više od 20 zemalja EU.

Tijekom sastanka potpisan je Protokol o suradnji, kao podloga za nastavak i jačanje suradnje među kriznim centrima i razvoj mreže glavnih direktora europskih kriznih centara, s glavnim ciljevima: međusobno informiranje o izazovima s kojima se suočavaju različiti krizni centri, dijeljenje postojećih stručnih znanja i iskustava, međusobna podrška u provedbi zajedničkih rješenja i aktivna suradnja u slučaju krize s međunarodnim posljedicama.

Ravnatelj Trut ujedno je održao i sastanak s veleposlanicom i stalnom predstavnicom Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Europskoj uniji Irenom Andrassy na temu hrvatskog iskustva u upravljanju u krizama s osvrtom na recentne katastrofe (epidemija, potres). Razgovaralo se i o doprinosu Hrvatske rescEU kapacitetima za razvoj zajedničke europske pričuve za hitne situacije, kao i o prepoznatljivosti Hrvatske u pružanju pomoći mediteranskim zemljama u gašenju požara. Zaključena je potreba daljnjeg jačanja suradnje među zemljama članicama EU na području upravljanja krizama.

Stranica