Konferencija "Civilna zaštita i sigurnost gradova 2021."

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Vijesti/vinkovci21_14.9.2021._102523.jpg
Foto: MUP

U Vinkovcima, 9. i 10. rujna održana je dvodnevna stručna konferencija civilne zaštite „Civilna zaštita i sigurnost gradova“, koju zajednički organiziraju Vukovarsko-srijemska županija, Grad Vinkovci, Platforma hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa te stručni časopis „Zaštita“.
 
Konferenciji se odazvalo 120 stručnjaka iz područja civilne zaštite, među kojima su bili predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite načelnik Sektora 112 Davor Spevec i voditelj Službe Civilne zaštite VukovarStjepan Draganić. Načelnik Sektora 112  Davor Spevec sudjelovao je u Panel raspravi „Civilna zaštita i upravljanje krizama“  gdje je u svom obraćanju upoznao sve prisutne s donošenjem novog Zakona o civilnoj zaštiti.
 
U svojim predavanjima analizirali su i predlagali stručna rješenja iz područja upravljanja krizama, posebice krizama uzrokovanih poplavama, požarima, potresima i pandemijom koronavirusa. Analizirao se sve izraženiji utjecaj klimatskih promjena na nastanak kriznih događaja, posebice na nastanak poplava i požara.
 

Stranica