rescEU – snažniji zajednički odgovor Europe na katastrofe

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/RESCUE_NASLOVNICA_4.jpg

Civilna zaštita u kontekstu Europske unije potiče suradnju među državama članicama kako bi poboljšala učinkovitost sustava za sprječavanje prirodnih nepogoda i nesreća izazvanih ljudskim djelovanjem i zaštitu od njih

Najvažniji način suradnje na području civilne zaštite u Europskoj uniji je Mehanizam Unije za civilnu zaštitu. Cilj ovog programa Unije, u kojem hrvatska civilna zaštita aktivno sudjeluje posljednjih 10 godina kroz projekte, tečajeve i vježbe,  je jačanje suradnje između Unije i država članica te olakšanje koordinacije na području civilne zaštite radi izgradnje što učinkovitijeg sustava.

Civilna zaštita Republike Hrvatske stavlja u fokus jačanje kapaciteta Mehanizma Unije za civilnu zaštitu u području prevencije i implementaciji novih rescEU kapaciteta – a pogotovo promoviranju prijelaznih rescEU kapaciteta u gašenju požara te na daljnjoj implementaciji trajnih rescEU kapaciteta za gašenje požara, za KBRN i medicinskih kapaciteta. Ovaj dvojaki doprinos koji obuhvaća prevenciju i odgovor na katastrofe sinergijski jača europsko okruženje solidarnosti i sigurnosti.

Novi rescEU kapaciteti za odgovor se uspostavljaju kako bi se pružila pomoć u situacijama u kojima ukupni postojeći kapaciteti na nacionalnoj razini i oni kapaciteti koje su države članice prijavile u Europske udružene kapacitete za civilnu zaštitu (ECPP) nisu u mogućnosti osigurati učinkovit odgovor u različitim vrstama katastrofa. Republika Hrvatska je aktivno uključena u ovu aktivnost dajući doprinos svojim kapacitetima za gašenje požara iz zraka.
 


rescEU
Godina 2017. bila je jedna od najtežih kad je riječ o rekordnom broju šumskih požara u Europi. Vatra je usmrtila 127 osoba te je izgorjelo više od 1,2 milijuna hektara zemlje na području Europske unije. Procijenjena šteta iznosila je približno 10 milijardi eura. Te su godine nacionalni kapaciteti i Mehanizmi Unije za civilnu zaštitu stavljeni na kušnju, što je ukazalo na potrebu za pojačanom suradnjom članica Europske unije.

U 2018. godini u prirodnim je katastrofama ili katastrofama prouzročenima ljudskim djelovanjem diljem Europe smrtno stradalo više od 100 osoba. Šumski požari pogodili su 22 države članice EU-a. Mediteranska regija i zemlje u kojima su šumski požari u prošlosti bili ograničeni, kao što su Švedska, Njemačka, Irska, Finska i Latvija, zabilježile su porast broja šumskih požara u proteklih nekoliko godina. Očekuje se da će se rizik od šumskih požara povećavati na područjima svih europskih zemalja zbog klimatskih promjena koje uzrokuju ekstremne vremenske uvjete i duga razdoblja suše. Posljedično tomu, Europska komisija donijela je prijedlog za pojačanje i unapređenje vlastitog Mehanizma za civilnu zaštitu. Nakon odobrenja Europskog parlamenta i Vijeća, rescEU je zaživio 2019. godine.
 
rescEU – DOSADAŠNJI PUT
Prva flota kanadera i vatrogasnih helikoptera uspostavljena je u svibnju 2019., prije početka sezone šumskih požara. Ova flota pomaže EU-u osigurati brži i sveobuhvatniji odgovor u kriznim situacijama. Djeluje kao sigurnosna mreža kada su nacionalni kapaciteti preopterećeni te kada sredstva Europskih udruženih kapaciteta za civilnu zaštitu nisu dostupna. rescEU nadopunjuje nacionalne napore u području civilne zaštite. To je osobito važno kada se nekoliko zemalja istodobno susreće s istom vrstom katastrofe, a nisu u mogućnosti međusobno si pomoći. Dosad je šest zemalja (Hrvatska, Francuska, Grčka, Italija, Španjolska i Švedska) stavilo svoju opremu, uključujući kanadere i vatrogasne helikoptere, na raspolaganje rescEU-u.
 
SNAŽNIJA CIVILNA ZAŠTITA U EU-U
Nadogradnjom Mehanizma za civilnu zaštitu EU-a ojačane su sve komponente sustava upravljanja rizicima od katastrofa u Europskoj uniji. Osim razvoja kapaciteta rescEU, novim zakonodavstvom potiču se nacionalni kapaciteti i pruža se potpora aktivnostima sprečavanja i pripremljenosti u zemljama sudionicama. EU je također povećala financijsku potporu za kapacitete (primjerice spasilačke ili medicinske timove, stručnjake, specijaliziranu opremu ili prijevoz) registrirane u okviru Europskih udruženih kapaciteta za civilnu zaštitu. Udruženi kapaciteti, uspostavljeni 2013. godine, povećavaju dosljednost europskog odgovora na katastrofe te osiguravaju da najveći mogući broj kapaciteta bude operativan prije nego što dođe do katastrofe. Financijska potpora može se upotrijebiti za adaptaciju i popravak kapaciteta, plaćanje operativnih troškova (unutar EU-a) te za troškove prijevoza (izvan EU-a) ovih kapaciteta kada se angažiraju u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu. Novoosnovana Mreža znanja Unije u području civilne zaštite je platforma za stručnjake civilne zaštite i osoblja za odgovor u hitnim situacijama, a njezina je svrha razmjena znanja, najboljih praksi i stečenih iskustava. Pomoću ove Mreže EU planira ojačati Europski sustav upravljanja rizicima od katastrofa. Nadograđeni Mehanizam Unije za civilnu zaštitu također olakšava i pojednostavljuje administrativne postupke kako bi se skratilo vrijeme potrebno za stizanje do osoba kojima je potrebna pomoć.
 
rescEU U BUDUĆNOSTI
Inicijalno prijelazno razdoblje za rescEU trajat će do 2025. godine. Bit će dodano još više kapaciteta i resursa kako bi se razvile rezerve koje će moći odgovoriti na različite vrste katastrofa, uključujući medicinske hitne slučajeve te biološke, radiološke, kemijske i nuklearne nesreće. rescEU će dodatno ojačati sposobnost EU-a za sprečavanje katastrofa, kao i za odgovarajuće pripreme i odgovor u slučaju katastrofa. U sklopu Unije koja se temelji na solidarnosti, rescEU jamči da se nijedna zemlja neće morati sama suočavati s teškim situacijama.

Vježba Europske unije „MODEX CRES 2019"
Početkom travnja 2019. na otoku Cresu pod pokroviteljstvom i financiranjem EU održana je vježba "MODEX CRES 2019", koja je okupila snage zaštite i spašavanja Republike i šest drugih europskih zemalja. Vježba je provedena u sklopu EU-projekta „Romex" i dio je aktivnosti Mehanizma civilne zaštite Europske unije, čija je temeljna svrha unaprijediti suradnju država članica prilikom intervencija u slučajevima prirodnih katastrofa te tehnoloških i ekoloških incidenata velikih razmjera. "MODEX CRES 2019" je prva međunarodna vježba gašenja šumskih požara u povijesti Europske unije i prva vježba ovog tipa nakon nove rescEU legislative. Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a je za potrebe vježbe organiziralo potporu države domaćina imenovanjem časnika za vezu prema inozemnim timovima te uspostavom baze operacija za domaće kopnene snage s pripadajućim vozilima i materijalno - tehničkim sredstvima.

"Kako EU pruža potporu u kriznim slučajevima" - letak možete preuzeti OVDJE
 

Stranica