Održana vježba u okviru projekta SEE ME „Sigurni i jednaki u hitnim situacijama“

​U Rijeci je održana demonstracijska vježba o postupanju žurnih službi prema osobama s invaliditetom u hitnim situacijama

Foto: MUP
 
​U organizaciji Ravnateljstva civilne zaštite u sklopu projekta SEE ME - „Sigurni i jednaki u hitnim situacijama“  danas, 15. lipnja 2023. u Rijeci je održana demonstracijska vježba s ciljem implementacije lekcija naučenih kroz projekt o postupanju žurnih službi prema osobama s invaliditetom u hitnim situacijama

Vježbi je nazočio ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite dr.sc. Damir Trut koji je tom prilikom istaknuo kako su osobe s invaliditetom u katastrofama nerazmjerno više izložene riziku od ozljeda i smrti nego opća populacija te kako njihovi životi ovise o znanju, vještinama i opremi onih koji prvi reagiraju.

Osobe s invaliditetom prepoznate su kao posebno ranjiva skupina, a u okviru ovoga projekta po prvi puta su izrađeni raznovrsni tiskani materijali – brošure, priručnik i smjernice te video materijali sa zvučnim zapisima, titlovima i znakovnim jezikom za osobe s različitim vrstama invaliditeta na temu samopomoći i reagiranja u izvanrednim situacijama, ali i brošura za pripadnike žurnih službi s uputama kako pristupiti osobama s različitim vrstama invaliditeta“ - rekao je ravnatelj te iskazao zadovoljstvo realizacijom ovog projekta čija je tema upravo izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom u hitnim situacijama.

Zahvalivši partnerima projekta i sudionicima današnje demonstracijske vježbe ravnatelj Trut je zaključio kako „samo zajedničkim rješavanjem otvorenih pitanja i usklađivanjem svojih pristupa u planiranju i spremnosti za hitne slučajeve u vezi sa zaštitom i spašavanjem osoba s invaliditetom, zemlje partneri mogu dodatno poboljšati svoju koordinaciju u pružanju prekograničnog odgovora na hitne slučajeve.
 
Tema današnje vježbe je zajedničko djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite iz Crne Gore, Slovenije i Hrvatske s prilagodbom postupaka pripreme za rizične situacije osobama s invaliditetom  te postupaka tijekom rizičnih situacija, uz obvezu nediskriminatornog postupanja prema osobama s invaliditetom u svim fazama zaštite i spašavanja, u svrhu njihove poboljšane zaštite i sigurnosti u kriznim situacijama.
 
Prema scenariju vježbe, Primorsko-goransku županiju pogodio je potres jačine 6,4 po Richteru, koji je imao velike posljedice u gradovima Rijeka, Klana i Čavle. Prema nepotvrđenim informacijama bilo je 37 poginulih, 77 nestalih i 195 ozlijeđenih osoba. Aktivirane su sve relevantne operativne snage sustava civilne zaštite iz Republike Hrvatske i poslane u pogođena područja. Ovom vježbom uvježbavano je spašavanje osoba s različitim vrstama invaliditeta nakon potresa, njihova evakuacija nakon požara izazvanog potresom i pružanje psihosocijalne pomoći nakon evakuacije. Tijekom demonstracijske vježbe korištene su nove tehnologije i aplikacije - bespilotna letjelica te NICS mobilna aplikacija u svrhu lociranja i spašavanja osoba na terenu.
 
Uz djelatnike Ravnateljstva civilne zaštite u vježbi su sudjelovali projektni partneri iz Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije i Direktorata za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, djelatnici žurnih službi iz Hrvatske, Slovenije i Crne Gore, postrojba civilne zaštite Grada Rijeke te djelatnici i korisnici Centra za rehabilitaciju Rijeka - Podružnica Pulac.
 
U vježbi su demonstrirani postupci spašavanja osoba s invaliditetom temeljem usvojenog znanja na obuci održanoj u Divuljama i implementacija Smjernica za postupanje s osobama s invaliditetom u hitnim situacijama izrađenih kroz projekt SEE ME.
 
Projekt SEE ME - „Sigurni i jednaki u hitnim situacijama“ s ciljem izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom u hitnim situacijama započeo je 1. ožujka 2022. godine i traje 18 mjeseci. Projekt je vrijedan 367. 815, 39 eura (uz sufinanciranje Europske komisije od 85%), a provodi ga Ravnateljstvo civilne zaštite MUP RH, uz partnere Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore i Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Jedna od aktivnosti projekta bila je analiza specifičnih potreba i nedostataka u postupanju s osobama s invaliditetom u hitnim situacijama te analiza trenutnih praksi postupanja s osobama s invaliditetom u hitnim situacijama na razini EU-a. Sve informacije, rezultati analiza, najbolje prakse, prijedlozi i preporuke evaluirani su u Smjernicama za postupanje prema osobama s invaliditetom.
 
Preporuke navedene u Smjernicama prezentirane su putem tri različita modela primjene: GIS karte na kojima će postojati prikaz lokacija građana s invaliditetom kako bi se žurnim službama omogućilo pružanje učinkovite pomoći osobama s invaliditetom te upute za postupanje prema vrsti invaliditeta, razvoj pilot programa obuke za hitne intervencije sukladno procedurama navedenim u Smjernicama te protokoli koji omogućavaju uključivanje osoba s invaliditetom u aktivnosti prevencije i planiranja u sustavu civilne zaštite na lokalnoj/regionalnoj razini kao pomoć lokalnoj razini pri izradi planskih dokumenata. Svi navedeni modeli prikazani su u današnjoj demonstracijskoj vježbi.
 
Također,  od 9-12 sati u središtu Rijeke djelatnici Ravnateljstva civilne zaštite održali su promociju projekta i kampanju podizanja svijesti o važnosti izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom u hitnim situacijama, uz podjelu promo materijala i brošura koje su izrađene u okviru projekta.
 
Svi tiskani i video materijali izrađeni kroz projekt dostupni su na stranicama Ravnateljstva civilne zaštite.
Stranica