Završena ARTEMIS misija u Hrvatskoj

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Vijesti/ARTEMIS misija  - fotografiija.png

Na zahtjev Republike Hrvatske, a u organizaciji Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), u Zagrebu se od 11. do 19. lipnja 2023. godine održala ARTEMIS misija


Domaćin misije bio je Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško (Fond NEK).

U ARTEMIS misiji su sudjelovali i predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova koji su prezentirali zakonodavni dio hrvatskog sustava upravljanja radioaktivnim otpadom i istrošenim nuklearnim gorivom te sudjelovali u raspravama oko pitanja administrativnog nadzora upravljanja radioaktivnim otpadom i istrošenim gorivom, kao i o kadrovskim i financijskim potrebama za provedbu nacionalnog programa.

Svrha ARTEMIS misije (engleski „ Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation“) je provesti neovisni stručni međunarodni pregled nacionalnog programa gospodarenja radioaktivnim otpadom i istrošenim gorivom, koji je Hrvatska, kao članica EU, bila obvezna provesti sukladno zahtjevu iz Direktive Vijeća 2011/70/EURATOM o uspostavi okvira Zajednice za odgovorno i sigurno gospodarenje istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom.

Neovisni stručni pregled u okviru ARTEMIS misije, proveo je tim međunarodnih stručnjaka imenovanih od strane IAEA. Članovi stručnog tima su bili iz Kanade, Francuske, Norveške, Švedske i Ujedinjenog Kraljevstva te tri člana iz IAEA, a u svojstvu promatrača prisustvovao je i predstavnik Europske komisije. Neovisni stručni pregled je prepoznao kako je hrvatska strana posvećena rješavanju izazova povezanih s upravljanjem institucionalnim otpadom koji nastaje u Hrvatskoj, kao i upravljanjem radioaktivnim otpadom i nuklearnim gorivom iz NE Krško, ali je i identificirao područja za poboljšanje te dao preporuke i prijedloge za daljnje unapređenje.

Nalazi ARTEMIS misije, koji su podloga za daljnje poboljšanje upravljanja iskorištenim gorivom i radioaktivnim otpadom u Hrvatskoj, objedinjeni su u završnom izvješću koje je, Anna Clark, voditeljica odjela za sigurnost otpada i okoliša u IAEA na kraju ARTEMIS misije predala predstavnici regulatornog tijela Zdravki Tečić, načelnici Sektora za radiološku i nuklearnu sigurnost Ravnateljstva civilne zaštite. 

Konačno izvješće nalaza ARTEMIS misije bit će dostavljeno Republici Hrvatskoj najkasnije dva mjeseca od završetka ARTEMIS misije.

Više o ARTEMIS misiji u Hrvatskoj:

Stranica