22. travnja - Dan planeta Zemlje

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/three.jpg

Uloži u naš planet, poruka je ovogodišnjeg obilježavanja Dana planeta Zemlje, koji se od 2009. godine obilježava 22. travnja, kada je UN, želeći naglasiti važnost održivog razvoja i zaštite okoliša, taj dan proglasio Međunarodnim danom majke Zemlje (International Mother Earth Day)

UN je promovirao održivi razvoj kroz niz programa i inicijativa, a jedan od njih je i Agenda 2030 za održivi razvoj, koja uključuje 17 ciljeva održivog razvoja.

U kontekstu smanjenja rizika od katastrofa u Hrvatskoj su posebno važni ciljevi koji se odnose na:
  • smanjenje siromaštva i ekonomske nejednakosti jer su siromašni ljudi često najranjiviji na prirodne katastrofe,
  • izgradnju održivih gradova i zajednica jer može pomoći u smanjenju rizika povezanih s urbanizacijom te
  • smanjenje emisije stakleničkih plinova i prilagodba klimatskim promjenama jer se odnosi na rizike povezane s ekstremnim vremenskim prilikama. 

Kao i prethodnih godina, Hrvatska se pridružila prigodnom obilježavanju s različitim aktivnostima,  od kojih su neke i međunarodno vidljive. Objavljuju se na stranici Earthday.org, kojom upravlja istoimena globalna nevladina organizacija, glavni organizator i koordinator aktivnosti obilježavanja Dana planeta Zemlje u preko 190 zemalja svijeta.

Različite su mogućnosti ulaganja u održivost našeg planeta, od podizanja svijesti o važnosti očuvanja prirode, poticanja na smanjenje emisija stakleničkih plinova do promocije obnovljivih izvora energije, poticanja na recikliranje i smanjenje otpada, zaštitu ekosustava i biološke raznolikosti te poticanja na održivi način proizvodnje i potrošnje.

Klimatske promjene utječu na učestalost i intenzitet niza prijetnji i usko su povezane s rizicima od katastrofa. Stoga je važno i poticanje na djelovanje kako bi se ubrzale i intenzivirale aktivnosti prilagodbe na klimatske promjene.

Smanjenje rizika od katastrofa u fokusu je rada Ravnateljstva civilne zaštite, koje kontinuirano surađuje sa stručnom i znanstvenom zajednicom po pitanju održivosti razvoja društva te u svoj rad i aktivnosti aktivno uključuje prilagodbu klimatskim promjenama.

Tako je utjecaj klimatskih promjena na rizik od katastrofa dio Procjene rizika od katastrofa za RH, a aktivnosti prilagodbe klimtskim promjenama predviđene su Strategijom za upravljanje rizicima od katastrofa do 2030. godine, odnosno njenim Akcijskim planom. Sama Strategija upravljanja rizicima od katastrofa do 2030, koju je Vlada RH donijela  u listopadu  2022., je prvi takav dokument koji definira prioritetna ulaganja u smanjenje rizika od katastrofa i u kojem su deklarirani projekti vrijednosti 1,8 milijardi eura, što  je veliki iskorak u području upravljanja rizicima od katastrofa, doprinos gospodarstvu, održivom razvoju i poboljšanju životnog standarda.

Osim toga, Hrvatska, kao članica Europske unije, ulaže napore u smanjenje emisije stakleničkih plinova i razvoj novih tehnologija koje koriste obnovljive izvore energije kako bi se smanjio utjecaj ljudskih aktivnosti na okoliš, ali i poboljšalo zdravlje ljudi.

 
Europska unija je usvojila niz zakona i politika koji se odnose na održivost i okoliš, kojima se želi osigurati da Europa postane klimatski neutralna, smanji emisije stakleničkih plinova i očuva prirodna bogatstva i biološku raznolikost. Europska unija donijela je Europski zeleni plan (European Green Deal) za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine, aktivno promiče kružno gospodarstvo i sudjeluje u različitim  inicijativama za zaštitu okoliša i održivi razvoj.
 
Svaki građanin ima mogućnosti, ali i obvezu, usmjeravati svoje aktivnosti ka očuvanju ekosustava, čime ulaže i doprinosi održivosti našeg planeta.

 

Stranica