Završeno osposobljavanje pripadnika operativnih snaga za postupanje prema osobama s invaliditetom u hitnim situacijama

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Vijesti/Grupna.jpg

19. i 20. travnja 2023. u Regionalnom nastavnom centru Split je, u sklopu projekta SEE ME - Sigurni i jednaki u hitnim situacijama, održana radionica s ciljem osposobljavanja pripadnika operativnih snaga za postupanje prema osobama s invaliditetom u hitnim situacijama

Foto: MUP

Na radionici je sudjelovalo oko 60 sudionika, pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite iz Hrvatske, Slovenije i Crne Gore te predstavnika raznih udruga osoba s invaliditetom.
 
Tijekom ova dva dana obrađene su teme specifičnosti slijepih i slabovidnih te gluhih i nagluhih osoba, osoba s tjelesnim invaliditetom, intelektualnih i mentalnih oštećenja, poremećaja iz spektra autizma, kao i načini komunikacije i tehnike evakuacije osoba s navedenim oštećenjima. Kroz navedene teme, sudionike su upoznali predstavnici udruge tjelesnih invalida Kaštela, Društva multiple skleroze Split, Županijske udruge slijepih Split, Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“, Udruge gluhih i nagluhih osoba grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, Centra za rehabilitaciju Mir, udruge Spektar, udruge Feniks te Klinike za psihijatriju KBC-a Split.
 
Svi sudionici osposobljavanje su ocijenili kao vrlo uspješno i korisno u svom budućem radu te izrazili želju za nastavkom provedbe ovakvih osposobljavanja, kao i održavanjem vježbi na temu postupanja prema osobama s invaliditetom u hitnim situacijama. 

Stranica