Izgradnja Nastavnog nacionalnog središta civilne zaštite

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/projekti-ilustracija.jpg
Naziv projekta: Izgradnja Nastavno nacionalnog središta civilne zaštite
 
Korisnik:
 
MUP-RCZ
Projektne aktivnosti:
  • Izrada potrebne studijsko –projektne dokumentacije i dobivanje građevinske dozvole
  • Izgradnja i opremanje Nastavnog središta
 
U Republici Hrvatskoj za sada ne postoji centralno nastavno središte za osposobljavanje svih sudionika sustava civilne zaštite. Projektom izgradnje Nastavnog nacionalnog središta civilne zaštite poboljšat će se osposobljenost i spremnost pripadnika operativnih snaga i drugih sudionika u sustavu civilne zaštite za djelovanje prije i tijekom velikih nesreća i katastrofa. Ujedno se postiže povećanje sigurnosti ljudi, imovine, okoliša i kritične infrastrukture, čime Republika Hrvatska postaje i sigurnija turistička zemlja. Edukacija pripadnika u konačnici djeluje na smanjenje rizika od velikih nesreća i katastrofa jer će operativne snage biti u mogućnosti učinkovitije reagirati na nastalu situaciju. Na taj način povećana je razina sigurnosti ljudi i imovine, smanjuje se broj stradalih osoba te veličina posljedica i šteta.