Kontakt


RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE

Ante Kovačića 10, 44 000 Sisak
Tel.:  +385 44 554 151
Fax.: +385 44 554 142
e-mail: hcr@mup.hr
 
PODRUŽNICA ISTOK
Vijenac Ivana Meštrovića 14 b, 31 000 Osijek
Tel.:  +385 31 250 821
Fax.: +385 31 250 829
e-mail: dkrusarovski@mup.hr

PODRUŽNICA JUG
Andrije Hebranga 11c, 23 000 Zadar
Tel.:  +385 23 224 870
Fax.: +385 23 224 871
e-mail: jcerina2@mup.hr