Prava stradalih pirotehničara, ostalih djelatnika u sustavu protuminskog djelovanja i članova njihovih obitelji

Stradali djelatnici u sustavu protuminskog djelovanja i članovi njihovih obitelji ostvaruju određena prava temeljem Zakona o protuminskom djelovanju

Zakon o protuminskom djelovanju (»Narodne novine«, br. 110/15., 118/18., 98/19., 114/22, 59/23.) stupio je na snagu 21. listopada 2015. godine.


Prava s osnove invalidnosti

Pirotehničari koji neposredno obavljaju poslove tehničkog izvida, razminiranja i kontrole kvalitete, nadzornici kontrole kvalitete, voditelji radilišta i pomoćni djelatnici koji neposredno obavljaju poslove rukovatelja stroja i poslove vodiča pasa te inspektori Ministarstva unutarnjih poslova koji obavljaju poslove inspekcijskog nadzora radilišta tehničkog izvida i/ili razminiranja (dalje: osobe iz članka 107. Zakona o protuminskom djelovanju) u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti, koja je nastala kao posljedica obavljanja njihovih poslova, imaju sljedeća prava:
 
 • pravo na zdravstvenu zaštitu
 • prava iz mirovinskog osiguranja 
  • pravo na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti
  • pravo na invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti
  • pravo na profesionalnu rehabilitaciju na osnovi smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost
  • pravo na obiteljsku mirovinu.

U slučajevima oštećenja organizma odnosno oštećenja koje je nastalo kao posljedica rane ili ozljede ili pogoršanja bolesti, osobe iz članka 107. Zakona o protuminskom djelovanju ostvaruju:
 
 • pravo na osobnu invalidninu 
 • pravo na ortopedski doplatak 
 • pravo na posebni doplatak 
 • pravo na doplatak za njegu i pomoć druge osobe 
 • pravo na medicinsku odnosno fizikalnu rehabilitaciju.

Prava iz ove skupine ostvaruju se sukladno propisima kojima se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.


Prava članova obitelji smrtno stradalih osoba iz članka 107. Zakona o protuminskom djelovanju i članova obitelji stradalih sa 100-postotnim oštećenjem organizma

Članovi obitelji smrtno stradalih osoba imaju pravo na:
 
 • obiteljsku invalidninu 
 • prednost pri dobivanju stipendija 
 • prednost pri smještaju u učeničke, odnosno studentske domove 
 • besplatne udžbenike 
 • obiteljsku mirovinu koju ostvaruju sukladno propisima kojima su uređena prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. 

Članovi obitelji stradalih osoba sa 100-postotnim oštećenjem imaju pravo na:
 
 • prednost pri dobivanju stipendija 
 • prednost pri smještaju u učeničke, odnosno studentske domove 
 • besplatne udžbenike. 


Obvezna osiguranja

Ovlaštene pravne osobe i/ili obrtnici i Ministarstvo unutarnjih poslova dužni su osigurati svoje djelatnike iz članka 107. Zakona o protuminskom djelovanju:
 
 • za slučajeve smrti u iznosu od najmanje 79.633,68 EUR
 • za ozljede uzrokovane obavljanjem poslova u iznosu od najmanje 106.178,25 EUR.

Korisnici ovog osiguranja mogu biti jedino zakonski nasljednici osoba iz spomenutog članka Zakona.


Pomoć osobama stradalima od eksplozivnih ostataka rata

Osobama stradalima od eksplozivnih ostataka rata će se putem međuresorne suradnje svih državnih tijela i nevladinih organizacija u čijem je djelokrugu rada problematika osoba stradalih od eksplozivnih ostataka rata pružati pomoć prilagođena dobi i spolu, uključujući liječničku skrb, rehabilitaciju i psihološku podršku.
 
Osobama koje su stradale kao civilne žrtve pomoć će se pružati sukladno propisima kojima se uređuje zaštita vojnih i civilnih žrtava rata, a djelatnici na poslovima protuminskog djelovanja pravo na pomoć u slučaju stradavanja ostvaruju sukladno odredbama Zakona o protuminskom djelovanju.